Klage

Hvis du er utilfreds med en afgørelse, kan du klage

Du kan klage over en afgørelse om tildeling og beregning af SU. Du kan også klage over en afgørelse om tilbagebetaling af SU.

  1. Er afgørelsen truffet af dit uddannelsessted, skal du sende klagen til dit uddannelsessted og mærke klagen ”Klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen”. Dit uddannelsessted vil sende klagen videre med en udtalelse om sagen.
  2. Er afgørelsen truffet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, skal du også sende klagen til dit uddannelsessted. Mærk klagen ”Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger”. Dit uddannelsessted vil sende klagen videre.
  3. Er afgørelsen truffet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, og vedrører afgørelsen SU til uddannelse i udlandet, handicaptillæg eller SU til ikke danske statsborgere, skal du sende klagen til styrelsen via Digital Post på borger.dk. Mærk klagen ”Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger”. Styrelsen vil sende klagen videre.

I alle tilfælde skal uddannelsesstedet (styrelsen i sager vedrørende punkt 3) have modtaget din klage senest fire uger efter, at du modtog afgørelsen.

En anden kan kun klage på dine vegne, hvis du har givet vedkommende en fuldmagt.

Klagen ligger først til forberedende behandling, der hvor du afleverer klagen. Kan den ikke afgøres, sendes den til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Det kan tage flere måneder, før klagen bliver videresendt til nævnet.

Sagsbehandlingstid i styrelsen

Når vi modtager klager over SU til en uddannelse i Danmark, kan vi i 70 procent af tilfældene afgøre sagen eller sende den til ankenævnet inden for tre måneder. De øvrige 30 procent af sagerne har en længere sagsbehandlingstid.

Sager, hvor den studerende mangler SU, prioriteres først.

Sager, hvor der eksempelvis skal indhentes yderligere dokumentation, kan have længere sagsbehandlingstid.

Når din klage er sendt til Ankenævnet, modtager du en kvittering sammen med alle sagens akter som Digital Post via borger.dk/i e-Boks. Ankenævnet kan ikke besvare spørgsmål om din sag, før du har modtaget kvitteringen. 

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid for klager om handicaptillæg her.

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid for klager om SU og udlandsstipendium til uddannelser i udlandet her.

Du kan læse mere om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger her.

Klage over tilbagebetaling af SU

Klager du over et tilbagebetalingskrav, sættes tilbagebetaling af gælden i bero, indtil der er truffet afgørelse i sagen. Vær opmærksom på, at der i denne periode stadig løber renter på kravet, og at tilbagebetalingsperioden ikke ændres. Det betyder, at hvis du ikke får medhold i din klage, vil dit månedlige afdrag stige, da du har færre måneder til at betale tilbage i.

Bemærk at tilbagebetalingen ikke sættes i bero, hvis du klager over et krav, som er overdraget til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Du kan til enhver tid vælge at afdrage gælden til Udbetaling Danmark/studiegæld. Får du medhold i din klage, får du pengene tilbage.

Klage over den forældreindkomst, din SU er beregnet efter

Er din SU afhængig af dine forældres indkomst, og vil du klage over forældrenes indkomstgrundlag (din forældres indkomst to år tilbage), skal du kontakte Skattestyrelsen - se mere her.