Print Læs højt
Søg Menu
Luk
31. december 2014
Her kan du se nyheder fra 2014

23. december

SU-lån til januar

Vil du have SU-lån til januar, skal du huske at godkende din låneplan for 2015 - også selv om du har fået SU-lån her i 2014.


23. december

Telefontider omkring årsskiftet

Vores telefoner er lukket mellem jul og nytår samt fredag den 2. januar 2015, da styrelsen er lukket.

Mandag den 5. januar 2015 lukker vores telefoner klokken 13.30.

 

19. december

Fejlen i minSU er rettet

Den fejl vi tidligere har skrevet om var i minSU er nu rettet. Du kan derfor igen søge og ændre din SU i minSU.

 

17. december

Vil du have SU-lån til januar

Vil du have SU-lån til januar, skal du huske at godkende din låneplan for 2015 - også selv om du har fået SU-lån her i 2014.

Vil du have udbetalt dit SU-lån for januar 2015 i december (SU og lån udbetales forud), skal du senest mandag den
22. december 2014 klokken 20:00 have godkendt din låneplan i minSU.

Godkender du låneplanen senere, kan du tidligst få udbetalt dit SU-lån for januar den 8. januar 2015.


16. december

Telefonerne virker igen

Problemet med vores vores telefoner er løst, og de virker igen.

16. december

Telefonerne er ude af drift

Vores telefoner er i øjeblikket ude af drift.


15. december

SU-lån i år - sidste frist i dag

I dag mandag den 15. december er sidste frist for at godkende din låneplan for 2014. Efter i dag er det ikke længere muligt at få udbetalt lån til i år.

11. december

Fejlmeddelelse i minSU

Nogle studerende har desværre et problem med at søge og ændre SU i minSU.
Du kan opleve at blive afvist med følgende fejltekst "Funktionen blev ikke gennemført – fejlkode CB13A: Der er ikke fundet udd. i UU basen, der svarer til udd. der søges SU til".

Vi er i gang med at finde og rette fejlen og giver besked her på su.dk, når fejlen er rettet.

10. december

Frist for at godkende låneplan for 2014

Mandag den 15. december kl. 24:00 er sidste frist for at godkende din låneplan til 2014.

Efter denne deadline, kan du ikke få udbetalt SU-lån til i år.

10. december

Kontakt os via Digital Post på borger.dk

Vil du i kontakt om os, om en sag, der skal behandles i styrelsen – det vil sige en sag om:

 • handicaptillæg
 • SU til en hel uddannelse i udlandet
 • tilbagebetaling af SU
 • ligestilling af udenlandske statsborgere

- skal du kontakte os via Digital Post på borger.dk/e-Boks. Det er også her, du får svar på din henvendelse.

Se, hvordan du kontakter os via Digital Post.

Din SU-medarbejder kan hjælpe dig

Har du spørgsmål om andre sager, end dem der behandles i styrelsen, skal du kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted.

4. december

Telefonerne i morgen den 5. december

I morgen fredag den 5. december er vores telefon åben klokken 10:00-12:00 for generelle spørgsmål.

Husk, du altid skal kontakte en SU-medarbejder, hvis du har spørgsmål om din SU-sag.


5. december er frist for SU i år

Fredag den 5. december er sidste frist for at søge eller ændre SU for 2014.

Sidste frist for at godkende låneplanen og få SU-lån til 2014 er mandag den 15. december klokken 23:59.

Efter disse deadlines, kan du ikke længere ændre i dine SU-forhold eller få udbetalt SU-lån for i år.


1. december

Støttemeddelelsen for 2015 er delvist blank på grund af reformen af SU til hjemmeboende

Den 1. juli 2015 ændres reglerne for hjemmeboende og samtidig indføres en mere digital administration. Ændringerne betyder, at styrelsen endnu ikke kan beregne, hvor meget SU og SU-lån du kan tildeles i de måneder i 2. halvår 2015, hvor din SU afhænger af dine forældres indkomst. Til juni 2015 vil din SU automatisk blive beregnet efter de nye regler, og du vil få en ny støttemeddelelse
Ændringerne indebærer:

 • Hvis du er hjemmeboende, får du – uanset alder og uddannelse – SU med et fast grundstipendium samt et tillæg, som afhænger af dine forældres indkomst (ligesom det allerede gælder for 18-19-årige studerende i ungdomsuddannelse).
 • Hvis du kun bor hos den ene af dine forældre, vil indkomsten fra en eventuel ægtefælle eller registreret partner til den forælder som du bor hos, blive regnet med i indkomstgrundlaget for beregningen af tillægget. Eventuelle børn af denne ægtefælle eller registrerede partner, giver nedsættelse af indkomstgrundlaget på samme måde som søskende under 18 år giver nedsættelse af indkomstgrundlaget.
 • Tillægget til grundstipendium med hjemmeboendesats, gradueres indenfor nye grænser for indkomstgrundlaget.
 • I modsætning til i dag, vil der blive truffet ny afgørelse om tillægget til grundstipendium, hvis du flytter mellem dine forældre. Det gælder også ved andre relevante ændringer i forældre- og søskendeforholdene. Det er forholdene den 1. i hver måned, der vil blive lagt til grund for afgørelsen.
 • Dine forældre- og søskendeforhold vil automatisk og løbende blive afgjort på basis af oplysninger fra CPR.
 • Din bopælsstatus (om du er ude- eller hjemmeboende) vil automatisk og løbende blive afgjort på basis af oplysninger fra CPR.

Punkt 1, 2 og 3 gælder kun for dig, hvis du er startet ny uddannelse den 1. juli 2014 eller senere. De eksisterende regler gælder altså, så længe du er i gang med en uddannelse som du påbegyndte før den 1. juli 2014. Se nærmere information om "ny uddannelse" - ungdomsuddannelser og "ny uddannelse" - videregående uddannelser. Punkt 4, 5 og 6 gælder generelt fra den 1. juli 2015.

På grund af de ændrede regler kan det forældreindkomstafhængige tillæg til grundstipendium endnu ikke beregnes for 2. halvår 2015. Støttemeddelelsen, SU-oversigten og låneplanen i minSU vil derfor endnu ikke vise nogle beløb i de måneder i 2. halvår 2015, hvor din SU er forældreindkomstafhængig. Til juni vil din SU automatisk blive beregnet efter de nye regler, og du vil få en ny støttemeddelelse.

Hvis du selv vil vurdere, hvor meget du kan forvente at få, kan du her se satserne for 2015 her.

NB. I de måneder, hvor vi endnu ikke har kunnet beregne din SU, har vi indberettet det faste grundstipendium til SKAT. Frem til juni, hvor den nye beregning laves, kan der altså være en lille uoverensstemmelse mellem SKAT’s forskudsopgørelse for 2015 og den foreløbigt tildelte SU, som fremgår af støttemeddelelsen for 2015.

Til juni 2015 kan du læse nærmere om de nye regler her på su.dk. Ændringerne er et led i den reform af SU-systemet, som Folketinget vedtog i juni 2013.

 

28. november

Digital Post på mandag

På mandag den 1. december 2014 kan du ikke kontakte os via Digital Post på borger.dk/e-Boks.


28. november

Fejlen i minSU er rettet

Den fejl, der i går betød, at nogle studerende ikke kunne søge i minSU (fejlkode CB12A), er nu rettet.


28. november

Telefonerne er lukket i dag

Der er lukket for telefonerne i dag, fredag den 28. november 2014


27. november

Satser for 2015

Du kan nu se satserne for 2015:

 • SU til ungdomsuddannelser - 2015
 • SU til videregående uddannelser - 2015
 • SU-lån - 2015
 • Fribeløb - 2015
 • Særlig støtte - 2015


24. november

Telefonerne er lukket fredag den 28/11-14

På fredag den 28. november 2014 er vores telefoner lukket hele dagen.

21. november

Nyt fribeløb i 2015 - studerende på videregående uddannelser

Med SU-reformen blev det besluttet at forhøje fribeløbssatsen for studerende på videregående uddannelser ad to omgang (i år 2014 og 2015). Det højere fribeløb giver dig mulighed for at have erhvervsarbejde i større omfang uden at blive mødt med indkomstkontrolkrav.
På de videregående uddannelser sættes den laveste fribeløbssats op med cirka 1.000,- kroner om måneden pr. 1. januar 2015. Satsen er i 2014 på 10.701,- kroner - den nye sats for det laveste fribeløb til studerende på videregående uddannelser bliver i 2015 på 11.716,- kroner om måneden.
De samlede satser for 2015 vil blive meldt ud her på su.dk sidst i november.


17. november

SU og SU-lån til 2015

Fra mandag den 1. december 2014 kan du søge SU og SU-lån til 2015 i minSU.

Godkend din låneplan - SU-lån

Selv om du tidligere har fået SU-lån, skal du godkende en ny låneplan, hvis du vil have SU-lån i 2015.


10. november

SU-reform: maksimalt SU til fem ungdomsuddannelser

Med SU-reformen blev det vedtaget, at man højst kan få SU til fem ungdomsuddannelser. Der vil snarest blive sendt udkast til ændring af SU-bekendtgørelsen i høring. Bekendtgørelsen udmønter den ændring af SU-loven, der følger af reformen.

Der vil herefter blive udarbejdet vejledning, som indeholder retningslinjer for, hvilke ungdomsuddannelser der medregnes, hvornår kombinerede enkeltfagsforløb med både avu og hf/stx medregnes, og hvornår skift mellem uddannelser betragtes som en ny ungdomsuddannelse. Vi har dog valgt allerede nu at informere om, hvordan det forventes, at retningslinjerne bliver. Vi tager tages forbehold for ændringer som følge af bekendtgørelsesarbejdet.

Nye regler for SU til ungdomsuddannelser fra 1. januar 2015

Den 1. januar 2015 træder der nye regler i kraft, som betyder, at du højst kan få SU til fem ungdomsuddannelser. Alle ungdomsuddannelser, du er begyndt på (og har fået SU til), tæller med.

Går du på en ungdomsuddannelser, du er startet på før den 1. januar 2015, kan du fortsat få SU til denne, uanset hvor mange ungdomsuddannelser med SU, du tidligere er begyndt på. Begynder du senere på en ny ungdomsuddannelse, vil antallet af tidligere ungdomsuddannelser med SU indgå i opgørelsen af, om du har ret til SU til din nye ungdomsuddannelse.

Undtagelse

Får du et uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet, og du allerede har fået SU til fem ungdomsuddannelser, kan du få SU til den nye ungdomsuddannelse med uddannelsespålæg.

Hvilke uddannelser tæller som en ungdomsuddannelse

Reglerne omfatter kun SU til ungdomsuddannelser og ikke undervisning på folkeskoleniveau herunder AVU – og heller ikke ”supplering” af en ungdomsuddannelse.
Nederst i denne nyhed kan du se, hvilke ungdomsuddannelser der indgår.

Se status på dit antal af ungdomsuddannelser

Fra den 1. december 2014 kan du i minSU se de ungdomsuddannelser, vi har registreret, du har fået SU til (under menupunkterne ”Se din SU” og ”Ungdomsuddannelser med SU”).

Har du fået SU til ungdomsuddannelser før den 1. januar 2015, får vi dine uddannelsesoplysninger på to måder:

 • Oplysninger om de ungdomsuddannelser du har afbrudt eller afsluttet før den 1. juli 2010, beder vi dig selv oplyse første gang du søger SU til en ungdomsuddannelse i minSU
 • Oplysninger om de ungdomsuddannelser du har været i gang den 1. juli 2010 og senere, får vi automatisk fra uddannelsesstederne

Sådan tælles ungdomsuddannelserne

I udgangspunktet tæller det som en ny ungdomsuddannelse, når du begynder på en ny eller den samme ungdomsuddannelse efter at have været meldt ud. Udmeldelsen kan ske enten på eget eller skolens initiativ.
Fortsætter du den samme uddannelse på et andet uddannelsessted, tæller det som én uddannelse.
Dit uddannelsessted indberetter til SU-systemet, om du starter på en ny ungdomsuddannelse, eller om du fortsætter dit uddannelsesforløb, ligesom de giver os besked, hvis du får et uddannelsespålæg i kontanthjælpesystemet.
Nedenfor kan du se eksempler på, hvornår noget er én eller flere ungdomsuddannelser:

Særligt for gymnasiale uddannelser

I to situationer er skiftet på en gymnasial uddannelse en fortsættelse af den første uddannelse, og den tæller dermed kun som én ungdomsuddannelse:

 1. Du skifter mellem de gymnasiale uddannelser (STX, HHX og HTX), efter du har gennemført grundforløbet på første halvår af 1.g, og inden du starter på andet halvår af 1.g., eller
 2. Du starter på 2.g på HTX eller STX, efter du har gennemført Præ-IB, og før du starter på IB.

Derudover tæller det kun som én uddannelse, hvis du har læst Præ-IB og fortsætter på IB.

Særligt for erhvervsuddannelser

Til og med 31. december 2014 tæller hvert skift mellem de forskellige indgange på en erhvervsuddannelse, som en ny uddannelse.

 • Hvis du for eksempel (i umiddelbart forlængelse af hinanden) har skiftet inden for indgangen ”Bygge og anlæg” fra murer til snedkeruddannelsen (og ikke har været udmeldt) – vil det kun tælle som én uddannelse. Hvis du har været udmeldt og efterfølgende begynder på snedkeruddannelsen eller forfra på murer vil det tælle som to uddannelser.

Hvis du skifter uddannelse fra indgangen for eksempel ”Bygge og anlæg” (snedkeruddannelsen) til indgangen ”Produktion og udvikling” (smedeuddannelsen) vil det være to uddannelser.

 • Fra 1. januar 2015 tæller også skift mellem retninger inden for den enkelte indgang med som ny uddannelse. Det vil sige, hvis du skifter fra murer til snedkeruddannelsen vil det tælle som to uddannelser.
 • Forsætter du på et hovedforløb med SU efter et afsluttet grundforløb, tæller det som én uddannelse. Hvis du herefter skifter til et andet SU-berettigende hovedforløb tæller det som en ny ungdomsuddannelse.

Særligt for enkeltfag

HF- eller STX-enkeltfag tæller som én uddannelse, indtil du har fået et eksamensbevis for en fuld HF- eller STX-eksamen. Uddannelsen tælles fra første påbegyndte HF- eller STX-enkeltfag.

Følgende er SU-berettigende ungdomsuddannelser

 • Uddannelsen til studentereksamen (stx)
 • Uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf)
 • Uddannelsen til højere handelseksamen (hhx)
 • Forsøgsuddannelsen 2-årig højere handelseksamen
 • Uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx)
 • Studenterkursus
 • International Baccalaureate (IB)
 • Enkeltfagsundervisning på hf- og studentereksamensniveau
 • Erhvervsuddannelsernes grundforløb og 3 hovedforløb*
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
 • Fodterapeutuddannelsen
 • Sergentuddannelsen
 • Skibsassistent
 • Skipperskoleuddannelser (kyst- og fiskeskipper af 3. grad)
 • Vildtforvalter (Kalø)
 • Ungdomsuddannelser i udlandet

* En nærmere beskrivelse af hvornår det er henholdsvis en eller to uddannelser fremgår af vejledningen ovenfor.

6. november

Fejl med upload i minSU er rettet

Den fejl, der har været med at uploade dokumenter i minSU, er nu rettet.

Du kan derfor igen uploade dokumenter i forbindelse med:

 • Fast Track
 • Ansøgning om optagelse af ukendt uddannelse i udlandet på Fast Track-listen
 • Ansøgning om handicaptillæg

5. november

SU til 2015

Du kan søge SU til 2015 i minSU fra mandag den 1. december 2014.

Tidsfrister ved årsskiftet

Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra.

Er du udenlandsk statsborger, eller søger du SU til en hel uddannelse i udlandet, kan du normalt søge SU i minSU tre måneder før, du kan få SU fra (på grund af særlig lang sagsbehandlingstid). I forbindelse med årsskifte kan du dog ikke søge SU før ansøgningen åbner i minSU - altså den 1. december 2014.


3. november

Fejl ved upload i minSU

Du kan i øjeblikket ikke uploade dokumenter i minSU, hvis du anvender:

 • Funktionerne vedrørende Fast Track
 • Ansøgning om optagelse af ukendt uddannelse i udlandet på Fast Track-listen
 • Ansøgning om handicaptillæg
 • Vi meddeler her på su.dk, når fejlen er rettet.

31. oktober

Mangler du din SU

Hvis du ikke har fået udbetalt din SU endnu, kan det skyldes de problemer en række banker har oplevet med overførsler.


24. oktober

Fra 1. november sender vi svar til Digital Post

Når du henvender dig til styrelsen om en sag, vil vi fra den 1. november 2014 give dig svar via Digital Post på borger.dk/e-Boks.

Styrelsen sagsbehandler kun SU-sager om:

 • Handicaptillæg
 • Tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte
 • SU til udenlandske statsborgere
 • SU til hele uddannelser i udlandet

Alle andre sager skal du henvende dig til en SU-medarbejder på dit uddannelsessted om.

Vi svarer også på klager via Digital Post.

Læs om Digital Post


2. oktober

Telefonerne den 3. oktober

Telefonerne åbner først kl. 10:30 fredag den 3. oktober.


24. september

Send sikkert via borger.dk

Du kan sende sikker post og dokumenter til os via borger.dk. Log ind med din NemID, og kontakt os fra din digitale postkasse, hvor du kan uploade op til 4 MB pr. mail.

På borger.dk gør du følgende:

 • Vælg "Ny post"
 • Klik på "Vælg modtager"
 • Under "Vælg modtager fra kategori" vælg "Stat"
 • Klik "Vælg"
 • Vælg "Styrelsen for Videregående Uddannelser"
 • Vælg det emne, du skriver til os om


19. september

Tilmeld dig Digital Post

1. november skal alle borgere kunne modtage post fra det offentlige digitalt. Du skal derfor tilmelde dig Digital Post via borger.dk eller e-Boks, så du kan læse dine breve om SU.

Læs mere om Digital Post


15. september

Enlige forsørgere

I sidste uge skrev vi her på su.dk, at Udbetaling Danmark var ved at sende breve til enlige forsørgere. Udbetaling Danmark har oplyst, at de i begyndelsen af oktober sender breve ud til de borgere, der skal skrive under på en enlig-erklæring. Så hold godt øje med din digitale postkasse, hvis du er tilmeldt digital post. Hvis du ikke er tilmeldt digital post, lander brevet i din almindelige postkasse.

Forsørgertillæg

Får du forsørgertillæg som supplement til din SU, er det vigtigt, at du svarer på henvendelsen fra Udbetaling Danmark i starten af oktober. Gør du ikke det, kan du miste dit forsørgertillæg, der er bundet op på børnetilskuddet fra Udbetaling Danmark.
Læs mere om børnetilskuddet fra Udbetaling Danmark.


11. september

Tilbagebetaling af SU

Vi sender i disse dage breve ud til de studerende, der skal betale SU tilbage. Du skal betale tilbage til Statens Administration. Du kan læse mere om SU-gæld, afdragsordning med videre hos Statens Administration på borger.dk.


26. august

NemID virker igen

De problemer NemID oplevede tidligere i dag er nu løst.


26. august

Problemer med NemID

NemID har i øjeblikket ustabil drift, og du kan derfor opleve problemer med at logge ind i minSU med din NemID.


30. juli

Vent med at søge SU

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, efter du har sagt ja til studiepladsen, med at søge SU. Så har vi fået registreret din uddannelse, og det gør det nemmere for dig at søge SU.


22. juli

Nye telefontider

Fra onsdag den 23. juli er telefonerne åbne fra kl. 9:00 til 15:30.


4. juli

Nogle handicaptillæg bliver stoppet

Styrelsen har kontrolleret indkomsten i 2013 for studerende, der modtager handicaptillæg. Vi har i den forbindelse stoppet handicaptillægget for en række studerende, der modtager handicaptillæg. De har tjent mere end det det nedsatte fribeløb, og vi har vurderet, at de ikke længere er berettiget til handicaptillæg. De berørte studerende har fået besked.

En af betingelserne for at få handicaptillæg er, at man har betydelige vanskeligheder ved at have et studiejob ved siden af sin uddannelse. Arbejder man i et omfang, der viser, at man ikke længere har en meget begrænset erhvervsevne, kan vi tage sagen op til fornyet vurdering.

Læs om handicaptillæg

3. juli

Nye regler for gymnasial supplering og SU-klippekort

I dag er en ny SU-bekendtgørelse offentliggjort.
Bekendtgørelsen omfatter primært:

 • nye regler for SU til gymnasial supplering
 • nye regler for SU-klippekortet til videregående uddannelser

Læs den nye bekendtgørelse

30. juni

minSU - forkerte tegn og bogstaver

I minSU optræder der i øjeblikket forkerte tegn og bogstaver under menupunktet "Søg SU".


30. juni

minSU via mobile enheder

Digitaliseringsstyrelsen lancerer en ny version af NemID, så du nu kan logge ind i minSU via smartphones, tablet og andre mobile enheder.

Er du Iphone-bruger, kan der dog være problemer med at uploade dokumenter, men du kan søge SU, SU-lån mv. og se dine forhold på samme måde, som du hidtil har kunnet i minSU.


16. juni

SU i udlandet - du skal være endelig optaget

Vi modtager for tiden rigtig mange ansøgninger om SU til en uddannelse i udlandet via Fast Track, som vi er nødt til at afvise da dokumentationen ikke er fyldestgørende.

Når du søger SU til en uddannelse i udlandet via Fast Track er det meget vigtigt, at du er endelig optaget på din uddannelse (altså unconditional/uden betingelser), ellers får du afslag på din ansøgning.

Læs mere om, hvilke kriterier din dokumentation skal opfylde, når du søger SU til en uddannelse i udlandet.


13. juni

Fast Track og SU i sommerferien

Hvis du skal læse i udlandet og skal søge støtte i Fast Track, kan du først søge, når du kan uploade uddannelsesstedets dokumentation for, at du er endeligt optaget på din udenlandske uddannelse.

Har du ret til SU i sommerferien, kan du løbe ind i det problem, at du først får dokumentation for endelig optagelse i eksempelvis august eller september. Da SU skal søges senest den måned, du ønsker SU gældende fra, kan du først søge i august eller september 2014, men du skulle have søgt i juli 2014.
For at undgå, at du får afslag på SU i sommerferien, skal du derfor skrive tydeligt på selve dokumentationen, som du uploader sammen med din Fast Track-ansøgning, at du ønsker SU allerede fra juli eller august 2014.

Læs mere om ret til SU i ferien mellem 2 deluddannelser, hvor det blandt andet også fremgår, at du kun kan søge, hvis der er maksimalt to måneders ferie mellem de to deluddannelser.


11. juni

Telefonerne fredag den 13. juni

På fredag den 13. juni lukker vores telefoner klokken 12:30. Husk, du altid skal kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted, hvis du har spørgsmål om din SU.


4. juni

Problemer med telefonerne

Der kan være problemer med at få kontakt med os på telefonerne i dag.


26. maj

Styrelsen har lukket på fredag

Fredag den 30. maj - dagen efter Kristi himmelfartsdag - har styrelsen lukket.


19. maj

Afbrudskrav fra 2. maj med forkert forfaldsdato

Som tidligere nævnt var der desværre en fejl i de afbrudskrav der blev udsendt til nogle studerende den 2. maj. Den forfaldsdato der skulle have stået er den 8. august 2014.

Er du berørt af fejlen, vil du snarest muligt modtage et brev med den korrekte forfaldsdato.


15. maj

Forkert forfaldsdato i afbrudskrav

Der er desværre en fejl i de afbrudskrav, der er afsendt den 2. maj 2014. Forfaldsdatoen står fejlagtigt til at være samme dag, som brevet er udskrevet (altså 2. maj).
Det er naturligvis vis en fejl, som vi beklager.
Vi vender tilbage med mere information, når vi har undersøgt sagen nærmere.


13. maj

SU-reform: præcisering af nye regler om ekstraklip

I en tidligere nyhed her på su.dk har vi skrevet om de nye regler for ekstraklip i SU-klippekortet til videregående uddannelser. Vi har nu præciseret disse regler.

Se nyheden om de nye regler for ekstraklip i SU-klippekortet til videregående uddannelser.


6. maj

Fast Track virker igen

Fast Track listen med uddannelser i udlandet, der er godkendt til SU og eventuelt udlandsstipendium, virker igen.


5. maj

Fast Track er ude af drift

Fast Track listen, der består af uddannelser, der er forhåndsgodkendt til SU og eventuelt udlandsstipendium, er i øjeblikket ude af drift.

Når problemet er løst, og Fast Track kører igen, melder vi det ud her på su.dk.


25. april

Indkomstkontrolkrav for 2013

Vi er begyndt at udsende indkomstkontrolkrav (IK-krav) for 2013 til studerende, der har tjent for meget i 2013 og derfor skal betale støtte tilbage.

Vi sender IK-krav ud cirka hver 14. dag hen over foråret og sommeren.

Læs reglerne for tilbagebetaling af SU


9. april

Udlandsstudielån

Det er nu muligt at få dannet og siden godkende beløb i låneplan nummer to vedrørende udlandsstudielån.

4. april 2014

Støtteberegningen i mandags har tildelte forkerte beløb til nogle 18-19-årige på ungdomsuddannelserne

Støtteberegningen i mandags den 1. april har tildelte forkerte beløb til nogle 18-19-årige studerende, der går på en ungdomsuddannelse.

Fejlen er rettet, og støtten til de ramte studerende vil blive beregnet korrekt ved næste støtteberegning, og de vil modtage en ny støttemeddelelse.


31. marts 2014

Telefonerne er lukket torsdag

På torsdag den 3. april er vores telefoner lukket hele dagen.

Husk du altid kan kontakte din SU-medarbejder med spørgsmål om din SU.

 

21. marts 2014

Telefonerne på mandag

På mandag den 24. marts åbner vores telefoner klokken 10:30.

Husk, at du altid kan kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted med spørgsmål om SU.

 

21. februar 2014

Telefonerne i dag

I dag fredag den 21. februar lukker vores telefoner klokken 13:00.

 

18. februar 2014

Telefonerne i dag d. 18. februar

I dag tirsdag den 18. februar lukker vores telefoner klokken 14:00.

Husk, du altid skal kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted, hvis du har spørgsmål om din SU-sag.


7. februar 2014

Telefonerne på mandag

Mandag den 10. februar er der lukket for telefonerne mellem kl. 11:30 og 14:00.
Husk, at du altid skal kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted, hvis du har spørgsmål om din SU.

29. januar 2014

Telefonerne er lukket på fredag

På fredag den 31. januar er vores telefoner lukket, og du kan derfor ikke ringe til os med generelle spørgsmål om SU-reglerne.

Husk, at du altid skal kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted, hvis du har spørgsmål til din SU-sag.

 

SU i udlandet: 2-års reglen - ændring af praksis og genoptagelse af sager

EU-Domstolen har afsagt en række domme, der har betydning for reglerne for, hvornår man kan få dansk SU med til en uddannelse i udlandet. Hidtil har der været en 2-års regel, der sagde, at den studerende skulle have haft ophold i Danmark i en sammenhængende periode på mindst to år inden for de sidste 10 år forud for det tidspunkt, hvor han eller hun søgte SU.

Ændring af praksis

De nye EU-domme medfører, at SU-loven bliver ændret, så kravet om tilknytning til Danmark lempes. Det betyder, at 2-års reglen vil blive suppleret med en række alternative kriterier for, hvornår Styrelsen for Videregående Uddannelser vurderer, at den studerende har reel tilknytning til Danmark.
Når de nye kriterier er endeligt vedtaget, vil vi offentliggøre dem her på su.dk, og styrelsen vil ændre praksis.

Genoptagelse af tidligere sager

Har du tidligere søgt om SU og eventuelt udlandsstipendium til en hel uddannelse i udlandet og fået afslag, fordi du ikke opfyldte 2-års reglen, kan du – hvis du mener, at afslaget i lyset af dommene fra EU-domstolen ikke burde være givet – anmode Styrelsen for Videregående Uddannelser om at genoptage din sag.

Du kan få genoptaget din sag, hvis dit krav på SU og evt. udlandsstipendium til uddannelsen i udlandet ikke er forældet på det tidspunkt, hvor styrelsen modtager din anmodning om genoptagelse. Der gælder efter forældelsesloven* en almindelig forældelsesfrist på 3 år, der regnes individuelt fra det tidspunkt, hvor du ville have haft ret til udbetaling af hvert enkelt månedlige SU-klip og eventuelt halvårlige udlandsstipendium i forbindelse med den uddannelse i udlandet, du havde søgt SU og eventuelt udlandsstipendium til.
Eksempel

Har du søgt om SU til en hel uddannelse i England, der varede fra februar 2009 til juni 2012, kan du bede om at få genoptaget behandlingen af din ansøgning. Beder du om genoptagelse af din sag inden udgangen af februar 2014, vil vi genoptage behandlingen af din ansøgning om SU 3 år tilbage, det vil sige for perioden fra februar 2011 til juni 2012.
Du har aldrig søgt

Hvis du ikke har søgt om SU og eventuelt udlandsstipendium, fordi du ikke kunne opfylde 2-års reglen, og har lidt et økonomisk tab som følge af Styrelsen for Videregående Uddannelsers vejledning om EU- og EØS-borgeres ret til SU og eventuelt udlandsstipendium til en hel uddannelse i Danmark, har du endvidere mulighed for at anlægge sag ved domstolene om erstatning. Er du i gang med en uddannelse i udlandet, skal du søge SU og eventuelt udlandsstipendium nu for at sikre dig muligheden for at kunne få støtte fremadrettet, forudsat du kan opfylde de alternative betingelser om tilknytning til Danmark, der vil fremgå af den ændrede SU-lov.

* Lov om forældelse af fordringer, jf lovbekendtgørelse nr. 1063 af 28. august 2013 med senere æn-dringer.


23. januar 2014

Forsørgertillæg, hvis din samlever modtager uddannelseshjælp

Fra 1. april 2014 kan du få forsørgertillæg for samboende, hvis du bor sammen med en person, der modtager uddannelseshjælp efter § 4 i lov nr. 894 af 4. juli 2013.

Du kan få forsørgertillægget, hvis:

 • du er SU-modtager, og
 • du er forsørger til eget barn under 18 år, og
 • barnet har folkeregisteradresse hos dig, og
 • du lever i parforhold på samme folkeregisteradresse med en person, der får uddannelseshjælp

Det er ikke en betingelse, at I er gift, eller at din sambo er forælder til dit barn. I skal dog være i et parforhold, og din sambo skal have modtaget uddannelseshjælp i mindst én måned i kvartalet forud for din ansøgning.

Du kan tidligst søge forsørgertillæg 1. marts 2014. Du søger forsørgertillægget på et skema, som du finder her på su.dk fra 1. marts 2014.

> Læs mere om forsørgetillæg

 

22. januar 2014

Telefonerne fredag den 24. januar

På fredag den 24. januar åbner telefonerne først kl. 11:00.

 

14. januar 2014

SU-reform: Nye regler for SU-klippekortet til videregående uddannelser

Fra 1. juli 2014 gælder der nye regler for, hvor mange SU-klip du kan få til en videregående uddannelse.

Går du på en videregående uddannelse, er din SU opgjort i et SU-klippekort, hvor én måneds SU svarer til ét klip. I dag kan du som udgangspunkt få SU i 70 måneder til en videregående uddannelse - dog maksimalt det din uddannelse er normeret til + 12 måneders ekstra SU, som kan bruges, hvis du bliver forsinket i din uddannelse – læs mere om SU-klippekortet.

Den 1. juli 2014 træder nye regler for SU-klippekortet i kraft. Den overordnede ramme på de 70 klip bliver ikke ændret, men optagelsesdatoen på din første videregående uddannelse bliver afgørende for, om du kan få ektraklip. Reglen gælder kun for studerende, der starter på deres første videregående uddannelse efter den 1. juli 2014.

Hurtig studiestart på din første videregående uddannelse giver 12 ekstraklip

Starter du hurtigt på din første videregående uddannelse, hvilket vil sige senest to år efter din adgangsgivende uddannelse* er afsluttet, vil dit SU-klippekort bestå af et antal klip, der svarer til dit studiums normerede tid + 12 ekstraklip (det vil sige samme klippekort som i dag). Denne tildeling følger dig, også selv om du senere starter på en ny uddannelse.

Starter du på din første videregående uddannelse senere end to år efter din adgangsgivende uddannelse er afsluttet, vil dit klippekort alene bestå af klip, der svarer til dit studiums normerede tid. I stedet for ekstraklip, vil du have mulighed for at optage ekstra slutlån i op til 12 måneder ud over de 12 slutlånsrater alle studerende har mulighed for at låne.

Eksempel: Bliver du optaget på din første videregående uddannelse ved sommeroptaget i 2014, vil du være berettiget til de ekstra 12 klip, hvis din adgangsgivende uddannelse (for eksempel en studentereksamen) er afsluttet i 2012, 2013 eller 2014, og hvis du søger gennem den koordinerede tilmelding (KOT).
Bliver du - efter fristen for den koordinerede tilmelding er afsluttet - optaget på en ledig plads ved sommeroptaget, vil du også blive betragtet som optaget med KOT-sommeroptaget og få ret til de ekstra 12 SU-klip. Til gengæld vil du ikke være berettiget til de ekstra 12 klip, hvis du optages direkte på uddannelsesstedet uden om den koordinerede tilmelding til et vinteroptag (med studiestart 2015) – det vil sige i det tredie år efter du har afsluttet din adgangsgivende ungdomsuddannelse.

I udgangspunktet vil oplysningerne være kendt i SU-systemet, når du søger SU til din første videregående uddannelse. Styrelsen får oplysningerne fra dit uddannelsessted, når du bliver optaget.

Overgangsordning – afsluttet uddannelse i 2011

Afsluttede du din adgangsgivende uddannelse i 2011, er du omfattet af en overgangsordning, der betyder, at du kan få SU-klip efter de gamle regler, hvis du bliver optaget på en videregående uddannelse i 2014.

Undtagelser til den nye regel

Har du været lovligt undskyldt for ikke at kunne starte på din videregående uddannelse inden for to år efter, du har afsluttet din adgangsgivende uddannelse, vil du alligevel kunne søge om at få de 12 ekstraklip, hvis du har:

 • aftjent værnepligt
 • været udsendt som led i forsvarets internationale operationer
 • været under uddannelse med henblik på udsendelse som led i forsvarets internationale operationer
 • adopteret eller været på barsel
 • haft en længerevarende sygdom, herunder særlige forhold i tilknytning til et handicap
 • passet en nærtstående, som er handicappet, alvorligt syg eller døende
 • deltaget i eller trænet til deltagelse i Olympiske Lege eller Paraolympiske Lege som en Elite- eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark

Du har mulighed for at søge om at få de 12 ekstraklip, hvis den videregående uddannelse, du skal læse, har optagelseskrav eller lignende, der gør, at du ikke har mulighed for at starte på den inden for to år efter, du har afsluttet din adgangsgivende uddannelse. Dette gælder for eksempel, hvis du optages på:

 • politiuddannelsen, hvor du skal være fyldt 21 år
 • konservatorskolen, der kun optager studerende hvert tredje år
 • navigatøruddannelse, hvor der er krav om, at du har haft 18 måneders sejltid før optag

For at få de ekstra 12 klip, er det er en forudsætning, at det er de skitserede omstændigheder der gør, at du ikke har kunnet søge optagelse på en videregående uddannelse inden for toårs-fristen.

Hvis uddannelsesstedet optager dig inden for toårs-fristen, men tilbyder dig en standbyplads eller du modtager tilsagn om optagelse for eksempel ved næste semesterstart, vil du være berettiget til de 12 ekstra klip, når du starter på den pågældende uddannelse.
_______
* En adgangsgivende uddannelse er stx, hf, hhx, htx, gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere og den internationale studentereksamen (IB), en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller et antal enkeltfag på en gymnasial uddannelse (fagpakke). Hvis du optages på en videregående uddannelse på baggrund af en erhvervsuddannelse, er det fra denne uddannelses afslutning toårs-perioden udregnes.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, men kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, er det den senest afsluttede uddannelse, der benyttes ved udregningen.

I de tilfælde, hvor der ikke er et formelt optagelseskrav om en adgangsgivende eksamen (og optagelse for eksempel sker på baggrund af en optagelsesprøve), anvender vi din studentereksamen eller lignende, hvis du har en - alternativt tæller vi seks kalenderår fra du afsluttede folkeskolen. Starter du inden for disse seks år, får du tildelt klippekort med 12 ekstraklip.

 

6. januar 2014

Telefonerne den 10. januar

På fredag den 10. januar lukker vores telefoner klokken 13:00.