Print Læs højt
Søg Menu
Luk
30. september 2015
Her kan du se nyheder fra januar til september i 2015

30. september

Enlige forsørgere

Er du enlig forsørger, skal du i starten af oktober holde øje med Digital Post fra Udbetaling Danmark, da de vil bede dig skrive under på en enlig-erklæring. Dette har betydning, hvis du får forsørgertillæg som supplement til din SU. Glemmer du at bekræfte, at du fortsat er enlig forsørger, kan du miste dit forsørgertillæg, der er bundet op på børnetilskuddet fra Udbetaling Danmark.


Læs mere om børnetilskuddet fra Udbetaling Danmark.

24. september

Opdatering af uddannelser på Fast Track-listen

Det tekniske problem, der gjorde, at Fast Track-listen ikke blev opdateret med de nye godkendte uddannelser, er løst. Det er nu muligt at finde alle godkendte uddannelser på listen.

 

23. september

Mulige driftsforstyrrelser i Digital Post torsdag d. 24/9

Da vi skal opdatere Digital Post på borger.dk/e-Boks, kan der muligvis forekomme driftsforstyrrelser i morgen torsdag d. 24. september 2015.


22. september

Opdatering af uddannelser på Fast Track-listen

Vi har et teknisk problem, der gør, at Fast Track-listen i øjeblikket ikke bliver opdateret med de nye godkendte uddannelser. Problemet forventes løst i denne uge.

Hvis en uddannelse, du har fået godkendt, endnu ikke findes på Fast Track-listen, bedes du prøve at søge igen i næste uge.

 

21. september

SU og EUV1-hovedforløb

Er du optaget på et hovedforløb (EUV1) på en erhvervsskole, der gennemføres uden uddannelsesaftale i henhold til § 66 y, stk. 1, nr. 1 i lov om erhvervsuddannelser, kan du få SU, men kun i de perioder, hvor der er uddannelsesaktivitet
Har du ”pauser” i dit uddannelsesforløb på en måned eller mere, hvor du ikke modtager undervisning, har du heller ikke ret til SU. Får du alligevel SU i perioder uden uddannelsesaktivitet, vil vi kræve dem tilbage.

 

2. september

Telefonerne er lukket d. 3/9-15

På torsdag den 3. september 2015 er vores telefoner lukket hele dagen.


25. august

Telefonerne lukker kl. 15:00 i dag d. 25/8-15

I dag tirsdag d. 25. august lukker vores telefoner klokken 15:00, da systemet skal opdateres.

 

21. august

Telefonerne lukker 13:30 pga. opdatering

I dag fredag d. 21. august 2015 lukker alle vores telefoner klokken 13:30, da telefonsystemet skal opdateres.


13. august

Din SU-sats, når du flytter fra hjemme- til udeboende (eller omvendt) ved et månedsskifte

Som vi tidligere har skrevet i en nyhed her på su.dk, får vi automatisk at vide fra CPR, om du har samme bopælsadresse som en eller begge dine forældre eller ej. Denne oplysning er afgørende for, om du kan få satsen som ude- eller hjemmeboende i SU.

Du flytter ved et månedsskifte

Flytter du fra hjemme- til udeboende ved et månedsskifte (for eksempel ved studiestart den 1. september), vil du først få udbetalt satsen til hjemmeboende. Når vi får oplysning fra CPR om, at du pr. 1. september 2015 er udeboende, vil din SU-sats automatisk  blive reguleret inden for 1-2 uger, og du vil modtage en ny støttemeddelelse via Digital Post på borger.dk/e-boks. Beskeden om, at du er flyttet, bliver først overført til SU-systemet på flyttedatoen eller første hverdag derefter.

Du flytter midt i en måned

Flytter du efter den 1. i en måned, vil din SU-sats blive ændret fra den efterfølgende måned.

 

6. august

Vores telefoner virker igen

Problemerne med vores telefonsystem er nu løst, og telefonerne er igen åbne.

 

6. august

Telefonerne er midlertidigt lukket

Da der i øjeblikket er problemer med vores telefoner - både i ventekøen, og når opkald stilles igennem - er vores telefoner midlertidigt lukket.

Vi arbejder på at få løst fejlene, og melder ud her på su.dk, så snart telefonerne igen er åbne.

Går du på en uddannelse, eller skal du starte på en uddannelse efter ferien, opfordrer vi dig til at kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted.

 

9. juli

Samme brev sendes til e-Boks flere gange

En systemfejl har resulteret i, at samme brev  bliver dannet - og sendt  til e-Boks – flere gange.

Der er 2 variationer, nemlig:

  • at samme brev sendes igen og igen
  • at det oprindelige brev sendes, og at de efterfølgende breve kun indeholder overskriften og ”Med venlig hilsen”
  • Vi arbejder på at få fejlen rettet hurtigst muligt.

 

3. juli

Problemer med telefonerne

Du kan ikke få telefonisk kontakt med os i øjeblikket, da der er problemer med telefonerne.
Vi arbejder på at løse problemet.


1. juli

SU-lån for juli og frem

Har du ikke fået SU-lån for juli, skal du blot godkende din låneplan i minSU. Lånet bliver udbetalt 5-10 dage senere.
For alle forældreafhængige studerende skyldes den manglende udbetaling, at SU og SU-lån for 2. halvår 2015 først blev beregnet i juni måned. SU-lånet kan derfor først godkendes nu, hvor beregningen af lånet er sket.

 

30. juni

Fast Track og SU i sommerferien 

Hvis du skal læse i udlandet og skal søge støtte i Fast Track, kan du først søge, når du kan uploade uddannelsesstedets dokumentation for, at du er endeligt optaget på din udenlandske uddannelse.

Har du ret til SU i sommerferien, kan du løbe ind i det problem, at du først får dokumentation for endelig optagelse i eksempelvis august eller september. Da SU skal søges senest den måned, du ønsker SU gældende fra, er du nu i den situation, at du først kan søge i august eller september 2015, men du skulle have søgt i juli 2015.

For at undgå, at du får afslag på SU i sommerferien, skal du derfor skrive tydeligt på selve dokumentationen, som du uploader sammen med din Fast Track-ansøgning, at du ønsker SU allerede fra juli eller august 2015.

Læs mere om ret til SU i ferien mellem to deluddannelser, hvor det blandt andet også fremgår, at du kun kan søge, hvis der er maksimalt to måneders ferie mellem de to deluddannelser.

 

26. juni

SU til gymnasial supplering på adgangskursus til ingeniøruddannelsen

Hvis du supplerer din gymnasiale eksamen med enkeltfag på adgangskurset til ingeniøruddannelsen, er SU-loven blevet ændret, så det nu er muligt at få SU, men kun hvis faget er tilrettelagt som et kort og intensivt forløb.

De gældende regler for SU til supplering på GSK vil danne grundlag for de kommende krav til tilrettelæggelsen af SU-berettigende enkeltfag på adgangskurset. Der vil snarest blive udstedt en ny SU-bekendtgørelse.


26. juni

Telefonerne er lukket fredag 26/6

På fredag den 26/6-2015 er vores telefoner lukket hele dagen.

 

22. juni

SU i sommerferien

Du kan kun få SU i sommerferien mellem to uddannelser, hvis du går på en trindelt uddannelse (typisk en bacheloruddannelse med efterfølgende kandidatuddannelse), og hvis:

  • du begynder på overbygningsuddannelsen efter højst to hele kalendermåneders ferie, og 
  • du søger SU til overbygningen inden for tidsfristen

Du skal søge SU til sommerferien i minSU - søger du ikke, betragter vi månederne som fravalg af SU.

 

17. juni

Fejl i brev til forældre

Som forælder har du muligvis modtaget et orienteringsbrev, der oplyser, at styrelsen har hentet oplysninger om din indkomst hos SKAT til brug for beregningen af SU. Af brevet fremgår hvilket af dine børn, der nyligt har søgt SU.

Hvis det brev, du har modtaget, er dateret den 9. juni 2015, kan der desværre være en fejl i brevet på den måde, at i stedet for at vise navnet på det af dine børn, der for nylig har søgt SU, så fremgår navnet på et af dine andre børn, som modtager SU.

Fejlen har ingen betydning for tildeling eller udbetaling af SU til nogle af dine børn. Det er kun en navnefejl i breve, der er dateret den 9. juni 2015.

Vi beklager fejlen.

 

11. juni

SU-reformen: Ændret SU til hjemmeboende og mere digital administration

Den 1. juli 2015 ændres reglerne for SU til studerende, der er hjemmeboende. Samtidig indføres en mere digital administration, som berører alle studerende. De samlede ændringer indebærer nedenstående punkter 1-6.

Punkterne 1, 2 og 3 gælder kun for studerende, der er startet ny uddannelse den 1. juli 2014 eller senere. De eksisterende regler gælder altså, så længe du er i gang med en uddannelse, som du er begyndt på før den 1. juli 2014.
Punkterne 4, 5 og 6 gælder generelt fra den 1. juli 2015.

Er du hjemmeboende, vil du få SU med et fast grundstipendium samt et tillæg, som afhænger af dine forældres indkomst. Det gælder uanset din alder og uddannelse. Se satserne her.

Hvis dine forældre ikke bor sammen: En eventuel ny ægtefælle eller registreret partner til den forælder, du bor hos, vil blive regnet med i indkomstgrundlaget for beregningen af tillægget til din grundsats. Eventuelle børn af denne ægtefælle eller registrerede partner, giver nedsættelse af indkomstgrundlaget på samme måde som søskende under 18 år. Læs mere om SU  efter forældreindkomst på ungdomsuddannelser eller SU efter forældreindkomst på videregående uddannelser.

Tillægget til grundstipendium med hjemmeboendesats gradueres inden for nye grænser for indkomstgrundlaget. Du kan se de nye grænser for forældreindkomst for SU på ungdomsuddannelser eller SU på videregående uddannelser.

Hvis dine forældre ikke bor sammen, vil der automatisk blive truffet ny afgørelse om størrelsen på tillægget, hvis du flytter mellem dine forældre. Det gælder også ved andre relevante ændringer i forældre- og søskendeforholdene. Den nye regel er, at det er forældreforholdene og antallet af søskende den 1. i måneden, der bestemmer forældreindkomstgrundlaget for den måned.  Du kan læse mere om SU efter forældreindkomst her.

Dine forældre- og søskendeforhold vil automatisk og løbende blive afgjort på basis af oplysninger fra CPR.

Din bopælsstatus (som ude- eller hjemmeboende) vil automatisk og løbende blive afgjort på basis af oplysninger fra CPR.
Punkt 6 betyder, at du fremover skal søge udeboende SU på en særlig måde, hvis du står tilmeldt dine forældres adresse i folkeregistret, mens du bor på kostskole, skolehjem eller lignende. Det gælder også, hvis du er på studieophold i udlandet eller bor fast i udlandet. I de tilfælde skal du oplyse dit studieophold eller lignende i minSU. Det kan du gøre i funktionen ’Oplys særlige bopælsforhold’ under ’Ret din SU’.

 

3. juni

Telefonerne er lukket på fredag

På fredag den 5. juni er det grundlovsdag og vores telefoner er lukket.

 

13. maj

Ændring af udlandsstipendietakst til geografi

Pr. 1. juni 2015 vil det maksimalt være muligt at modtage 64.700 kr. i udlandsstipendium pr. år (2015 takst). Styrelsen nedregulerer fra den dato udlandsstipendietaksten for uddannelser og studieophold i udlandet, der indplaceres under geografi fra maksimalt 94.500 pr. år til maksimalt 64.700 kr. pr. år.

Er du inden 1. juni 2015 blevet tildelt udlandsstipendium, eller har du søgt om udlandsstipendium til en uddannelse, der er indplaceret under geografi, vil du ikke blive påvirket af praksisændringen.

 

11. maj

Telefonerne er lukket fredag d. 15/5

Vores telefoner er lukket på fredag d. 15/5 dagen efter Kristi himmelfartsdag.

 

5. maj

Vores telefoner har driftsforstyrrelser

Ringer du til os, kan du opleve, at der er driftsforstyrrelser med vores nye telefonsystem. Du kan risikere, at forbindelsen pludselig bliver afbrudt.
Vi arbejder på at løse problemerne.

 

30. april

Nogle SU-udbetalinger er forsinkede

Har du ikke fået udbetalt din SU denne måned, kan det skyldes en af følgende ting:

Forsinkede udbetalinger fra bl.a. Nordea
Nordea og en række andre banker har forsinkede udbetalinger - herunder SU. Nordea forventer, at pengene er udbetalt i morgen fredag den 1. maj 2015 eller muligvis allerede i dag torsdag den 30. april kl. 12:00.

Se mere om forsinkelsen af udbetalinger

Tekniske problemer med at trække skattekort fra SKAT

Har du søgt SU for første gang, eller har du været i minSU og rettet din SU, kan udbetalingerne af SU i denne måned være forsinkede på grund af tekniske problemer med at trække skattekort.

  • Er din ansøgning/rettelse godkendt den 22. april, forventer vi, at din SU kommer til udbetaling på tirsdag den 5. maj 2015.
  • Er din ansøgning/rettelse godkendt den 23. april, kan du på tirsdag i minSU se, hvornår du får din SU udbetalt. 

 

29. april

Søg SU til ungdomsuddannelser i udlandet i Fast Track

Vil du søge SU til en ungdomsuddannelse i udlandet, skal du søge via Fast Track listen i minSU. Listen består af uddannelser, der allerede er godkendt til SU. Er din uddannelse ikke på Fast Track listen, skal du søge om at få den godkendt til SU og dermed optaget på  Fast Track.

Læs mere om, hvordan du søger SU til en uddannelse i udlandet og får en ny uddannelse godkendt til Fast Track.

 

23. april

Vores telefoner har driftforstyrrelser

Ringer du til os, kan du opleve, at der er driftforstyrrelser med vores nye telefonsystem. Det kan give en længere ventetid på telefonerne og eventuelt problemer med viderestilling.

Vi arbejder på at løse problemerne.


20. april

Vores telefoner virker igen

Opstartsproblemerne med vores nye telefonsystem er nu løst, og vores telefoner virker igen.


20. april

Vores telefoner er ude af drift

I dag overgår styrelsen til et nyt telefonsystem, og vores telefoner er lige nu ude af drift.

Når startproblemerne er løst, melder vi det ud her på su.dk.


16. april

Nyt telefonsystem

På mandag den 20. april får styrelsen nyt telefonsystem. Vi håber, I vil være tålmodige, hvis der skulle være opstartsproblemer.

 

15. april

Indkomstkontrolkrav for 2014

Vi begynder at sende indkomstkontrolkrav (IK-krav) for 2014 til studerende, der har tjent for meget i 2014 og derfor skal betale støtte tilbage. Kravene sender vi til Digital Post via borger.dk/e-Boks.

Får du et krav om at betale SU tilbage, men er uenig i beregningen af din indkomst, skal du kontakte SKAT. Har du spørgsmål om selve kravet og dit fribeløb, kan du kontakte styrelsen.

Læs reglerne for tilbagebetaling af SU
 

Du betaler til Statens Administration

Du betaler SU og eventuelt SU-lån tilbage til Statens Administration. Det er derfor dem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om renter, afdragsordninger eller lignende.


15. april

I dag er vores telefontid 13:00-15:30

Vores telefoner er i dag onsdag den 15. april lukket frem til kl. 13:00.

Telefontiden er derfor i dag 13:00-15:30.

 

7. april

Digital fuldmagt til minSU

Du har nu mulighed for at give en anden person lov til at søge, ændre og afmelde din SU og/eller SU-lån i minSU. For at kunne gøre dette, skal du give en digital fuldmagt. Herefter kan den person, du har givet fuldmagten til, repræsentere dig og handle på dine vegne.

Læs om, hvordan du giver digital fuldmagt

 

7. april

SU til ungdomsuddannelser i udlandet

Vil du søge SU til en ungdomsuddannelse i udlandet, kan du nu søge om at få uddannelsen optaget på Fast Track-listen over uddannelser, der er godkendt til SU. Når uddannelsen er optaget på listen, kan du søge SU til den.

Læs mere om, hvordan du får en ungdomsuddannelse godkendt til Fast Track.


11. marts

SU i praktikperioder

Skal du i et praktikforløb eller et projektorienteret forløb som led i din uddannelse, hvor du ikke får løn, kan du fortsat få SU, selv om dit praktiksted dækker dine udgifter til opholdet.

Medierne har de sidste dage skrevet om, at du mister din SU i de måneder, du er i praktik, hvis dit praktiksted dækker udgifter, du har i forbindelse med opholdet. Dette er ikke korrekt. Du kan forsat få SU, selvom dit praktiksted dækker dine dokumenterede udgifter til opholdet. Som udgangspunkt må beløbet dog ikke overstige SU. Det afgørende er, om du får løn, mens du er i praktik. Der gives kun SU til ulønnede praktikperioder.

Dokumenterede udgifter i forbindelse med praktikken

Nogle praktiksteder dækker de udgifter, du har i forbindelse med dit praktikforløb – det kan for eksempel være udgifter til rejseforsikring, flybilletter eller telefon. Kan du dokumentere udgifterne, og at de er knyttet til dit praktikforløb, berører det ikke din SU.

Du skal ikke betale SU tilbage

Har du fået godkendt et praktikforløb i Danmark eller udlandet, vil vi ikke kræve SU tilbage, selv om aftalen omfatter lønnet praktik. Styrelsen vil dog fremadrettet kræve SU tilbage, hvis du er i et praktikforløb, der som udgangspunkt er ulønnet, men hvor du alligevel modtager honorering.

Læs mere om Praktikophold og SU

 


11. marts

Telefonerne fredag den 13. marts

På fredag den 13. marts 2015 åbner vores telefoner klokken 10.30.

 

25. februar

Telefonerne er lukket fredag den 27/2

På fredag den 27. februar er vores telefoner lukket hele dagen.


23. februar

Forsørgertillæg til enlige forsørgere med anbragte børn

Hvis du er enlig forsørger, og dit barn er anbragt uden for hjemmet (efter lov om social service), har du mulighed for at søge om forsørgertillæg som enlig forsørger, selv om du ikkke modtager det ekstra børnetilskud.
Du søger om forsørgertillægget ved at udfylde skemaet Ansøgning om forsørgertillæg til enlig forsørger med et anbragt barn og sende det til styrelsen.

 

28. januar 2015

Telefonerne på fredag

På fredag den 30. januar åbner telefonerne først kl. 10:30.


27. januar 2015

Dobbeltklip, når den lønnede praktik afslutter en videregående uddannelse

Skal du i praktik med løn som led i din videregående uddannelse, kan du få udbetalt et dobbelt SU-klip måneden inden din praktikperiode starter. Det forudsætter, at du har har sparet et SU-klip op på forhånd. Ellers vil du ikke få SU i den første måned efter din sidste lønnede praktikperiode.

På nogle uddannelser ligger praktikken sidst i uddannelsen, for eksempel laborant- og kosmetologuddannelsen. På disse uddannelser har man tidligere fået lov til at få udbetalt et dobbeltklip i forbindelse med praktik uden at have sparet et klip op. Styrelsen vil foretage en praksisændring, så du fremadrettet skal have sparet SU op, inden din praktik starter. Du kan således ikke få SU-klip, på baggrund af eventuelle ekstraklip, du har fået tildelt, men kun på baggrund af dit normale SU-klippekort til videregående uddannelser.


For laborantstuderende vil ændringen gælde for dig, der er optaget med sommeroptaget 2014 og senere. 
For kosmetologstuderende på Kosmetologskolen CIDESCO vil ændringen gælde for dig, der er optaget i marts måned 2015 og senere.
Læs om lønnet praktik og dobbeltklip


20. januar 2015

Svar på ansøgninger for 2014

Venter du svar på en ansøgning for 2014, og kan du i minSU se, at der under status står, at din ansøgning er annuleret, er det fordi, vi behandler den manuelt.

Når vi har behandlet din ansøgning, får du svar i Digital Post på borger.dk/e-Boks.

 

15. januar 2015

Hjælp os med at gøre su.dk bedre

Vi vil gerne gøre strukturen her på su.dk bedre.

Hvis du vil hjælpe os med det, kan du starte vores undersøgelse her.

Du bliver bedt om at løse 10 små opgaver, der tager 5-10 minutter i alt.

Tak for din hjælp.

 

8. januar 2015

Forsørgertillæg til enlige forsørgere med anbragte børn

Hvis du er enlig forsørger, og dit barn er anbragt uden for hjemmet (efter lov om social service), har du mulighed for at søge om forsørgertillæg som enlig forsørger, selvom du ikke modtager det ekstra børnetilskud. Du skal søge om det i minSU og udfylde denne erklæring og sende den til styrelsen.

Midlertidig ordning frem til 2019

Ordningen er led i satspuljeaftalen på beskæftigelsesområdet, hvor der blev afsat penge til at enlige forsørgere på SU, hvis barn/børn er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, skal have adgang til at modtage forsørgertillæg som enlig. Ordningen kører frem til udgangen af 2018, hvorefter der skal tages fornyet stilling til initiativet.

Ændringen vedrører studerende, der ikke har ret til ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark, da deres barn er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

 


5. januar 2015

Telefonerne lukker kl. 13:30 i dag

I dag, mandag den 5. januar 2015 lukker telefonerne kl. 13:30.