Print Læs højt
Søg Menu
Luk
20. oktober 2015

Styrelsen for Videregående Uddannelser er blevet opmærksom på, at studerende på en hel uddannelse i udlandet uden for Norden siden 1. juli 2014 har haft ret til 24 slutlånsrater og ikke kun 12

Genoptagelse af tidligere sager

Har du tidligere søgt om slutlån og eventuelt udlandsstipendium til en hel uddannelse i udlandet uden for Norden og kun fået tildelt 12 slutlånsrater og eventuelt et mindre udlandsstipendium, og mener du, at du burde være berettiget til mere, kan du bede os om at genoptage din sag.

Du kan få genoptaget din sag, hvis dit krav på slutlån og eventuelt udlandsstipendium til uddannelsen i udlandet ikke er forældet på det tidspunkt, hvor styrelsen modtager din anmodning om genoptagelse. Der gælder efter forældelsesloven en almindelig forældelsesfrist på 3 år, der regnes individuelt fra det tidspunkt, hvor du ville have haft ret til udbetaling af hvert enkelt slutlånsrate og eventuelt halvårlige udlandsstipendium i forbindelse med den uddannelse i udlandet, du havde søgt slutlån og eventuelt udlandsstipendium til.

Du har aldrig søgt

Hvis du ikke har søgt om slutlån og eventuelt udlandsstipendium, og du har lidt et økonomisk tab som følge af Styrelsen for Videregående Uddannelsers vejledning om retten til slutlån og eventuelt udlandsstipendium til en hel uddannelse i udlandet, kan du henvende dig til styrelsen.

Er du i gang med en uddannelse i udlandet nu, skal du søge slutlån og eventuelt udlandsstipendium nu for at sikre dig muligheden for at kunne få støtte fremadrettet, forudsat at du opfylde betingelserne herfor.

Styrelsen kan oplyse, at det overvejes at tilbageføre ordningen, så det fremadrettet igen alene bliver muligt at søge om 12 slutlånsrater.