Print Læs højt
Søg Menu
Luk
10. oktober 2015
Vi har registreret, at nogle studerende siden juli 2015 har modtaget SU med satsen til udeboende, selvom de er tilmeldt samme folkeregisteradresse som den ene eller begge deres forældre. Hvis du er en af disse studerende, har du modtaget et brev med Digital Post via borger.dk/e-Boks med varsel om, at vi indenfor 14 dage ændrer din bopælsstatus i overensstemmelse med oplysningerne fra folkeregistret. Du vil modtage en ny støttemeddelelse som Digital Post via borger.dk/e-Boks den 28. oktober. Herefter vil vi snarest rejse krav på den for meget udbetalte SU.

Der er sendt forskellige breve ud.

Studerende på kostskole, skolehjem og lignende

Brevet gør opmærksom på, at du kan betragtes som udeboende uanset folkeregisteradresse, hvis du bor på kostskole eller skolehjem. Udover kostskole og skolehjem gælder dette også for lignende bopælssteder, hvor du ikke må have registreret din adresse i folkeregistret. Det vil for eksempel være sergentskole, kriminalforsorgens udslusningshjem og lignende. Hvis du bor et af disse steder opfordres du til at henvende dig til SU-medarbejderen på dit uddannelsessted. SU-medarbejderen kan registrere, at du har ret til at blive betragtet som udeboende.

Studerende i udlandet

Brevet gør også opmærksom på, at du kan betragtes som udeboende uanset folkeregisteradresse, hvis du bor i udlandet og ikke bor hos den ene eller begge dine forældre i udlandet. Hvis du bor i udlandet i forbindelse med et studieophold, eller bor i udlandet, mens du læser i Danmark, opfordres du til at henvende dig til SU-medarbejderen på dit uddannelsessted. SU-medarbejderen kan registrere, at du har ret til at blive betragtet som udeboende. Læser du derimod en hel uddannelse i udlandet, skal du henvende dig til udlandsenheden i styrelsen via Digital Post.

Udeboende i særlige tilfælde

Brevet gør også opmærksom på, at du, efter ansøgning til styrelsen, kan betragtes som udeboende, selv om du har samme folkeregisteradresse som den ene eller begge dine forældre, hvis det er dine forældre, som er tilmeldt din folkeregisteradresse. Du henvises til at søge via Digital Post til styrelsen. Du kan læse styrelsens praksis for disse afgørelser her.

Du må forvente 1-2 måneders behandlingstid, hvis du søger om at blive betragtet som udeboende, fordi dine forældre er tilmeldt din folkeregisteradresse.