Print Læs højt
Søg Menu
Luk
21. december 2016

I forbindelse med en organisationsændring nedlægges Styrelsen for Videregående Uddannelser ved årets udgang. Fra 1. januar 2017 vil den nye styrelse, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, overtage opgaverne med Uddannelsesstøtte.

Se pressemeddelelsen om organisationsændringen Organisationsændring skal styrke rammerne for uddannelse og forskning