Print Læs højt
Søg Menu
Luk
21. januar 2016

Pressen skriver i øjeblikket om reglerne for ude-/hjemmeboende SU. Her kan du læse om reglerne for, hvornår du kan få udeboende-SU, selvom du har samme adresse som din forælder. Reglerne er gældende for 1. januar 2016

Vi skal understrege at du ikke kan få udeboendesats ved at lave en lejekontrakt med en af dine forældre. Du kan heller ikke få udeboendesats, hvis du lejer en bolig sammen med den ene eller begge dine forældre, hvor I begge står på lejekontrakten.

Udeboende

Vi kan efter ansøgning betragte dig som udeboende, hvis

  • Det er dine forældre, som er tilmeldt din folkeregisteradresse, og du af den grund har samme folkeregisteradresse, som den ene eller begge dine forældre. Det gælder, hvis du står alene på lejekontrakt, andelsbevis eller skøde, hæfter selvstændigt og har fuld råderet over hele den bolig, som I bor i sammen, og du i øvrigt har retlige forpligtelser til boligen på adressen i forhold til tredjemand.
  • Du og den ene eller begge dine forældre har hver jeres lejekontrakt til selvstændige dele af boligen på adressen, og hæfter selvstændigt overfor tredjemand.
  • Du og den ene eller begge dine forældre deler adresse som følge af lige sameje, således at du ejer en lige så stor eller større andel, som den ene eller begge dine forældre. Dine forældre må således ikke eje en større andel af boligen, end dig. Når vi ser på, hvor stor en andel du ejer af boligen, tæller din eventuelle ægtefælles/partners andel, som din andel. Der kan eksempelvis være tale om, at du og din mor hver ejer 50% af boligen, eller der kan være tale om, at du ejer 40%, din far ejer 30% og din bror ejer 30%.

Hjemmeboende

Vi betragter dig som hjemmeboende, når du er tilmeldt samme adresse som den ene eller begge dine forældre i folkeregisteret og

  • Du bor til leje i en del af eller en hel bolig, den ene eller begge dine forældres ejer - for eksempel en etage i et hus, en separat bygning eller en separat del af en lejlighed. Vi betragter dig som hjemmeboende, fordi du er tilmeldt samme adresse, som den ene eller begge dine forældre.
  • Du lejer en bolig sammen med den ene eller begge dine forældre, hvor I begge står på lejekontrakten. Vi betragter dig som hjemmeboende, fordi der er tale om en fælles bolig, hvor I bor sammen.
  • Du er medejer af boligen, med en mindre andel, end dine forældre. Vi betragter dig som hjemmeboende, fordi der ikke er tale om lige sameje.

Du kan læse mere under enten "SU til ungdomsuddannelser" >"Bopæl og SU-satser" eller "SU til videregående uddannelser" > "Bopæl og SUsatser".