Print Læs højt
Søg Menu
Luk
20. juli 2017

Styrelsen har fra den 1. juli 2017 præciseret sin praksis for vurdering af, om en masteruddannelse i USA lever op til SU-reglernes krav om, at uddannelsen skal være tilrettelagt som fuldtidsstudium for at være støtteberettigende.

Krav om fuldtidsstudium

En uddannelse i udlandet skal være tilrettelagt som fuldtidsstudium for at kunne godkendes til SU. Det vil sige, at uddannelsen er normeret til 60 ECTS pr. år eller tilsvarende (credits, units mv.). Det er som udgangspunkt ikke nok, at der på uddannelsesstedets hjemmeside står, at uddannelsen er ”full time”. Vi ser desuden på hvert år af uddannelsen for sig. Der må altså ikke være tale om deltid det ene år og mere end fuld tid det næste år. Inden for året må der godt være udsving. Styrelsen foretager altid en konkret vurdering af, om uddannelsen i udlandet er tilrettelagt som et fuldtidsstudium.

Læs mere om kravet om fuldtidsstudium.

Masteruddannelser i USA

Som udgangspunkt skal uddannelser i USA leve op til uddannelsesstedets egen fuldtidsnorm for at være tilrettelagt som fuldtidsstudium.

I lande, hvor ECTS anvendes, er uddannelsens ECTS-normering blandt andet udtryk for arbejdsbelastningen i uddannelsen. I enkelte tilfælde lever masteruddannelser i USA ikke op til uddannelsesstedets egen fuldtidsnorm, fordi den samlede arbejdsbelastning i uddannelsesforløbet ikke fuldt ud indgår i det angivne antal credits i uddannelsen.

Det kan for eksempel være en 2-årig masteruddannelse på 32 credits på et uddannelsessted, hvor fuldtidsnormen er 36 credits (9 credits pr. semester) og ’master thesis’ er angivet til 2 credits. Det kan muligvis indikere, at den fulde arbejdsbryde i forbindelse med udarbejdelse af ’thesis’ ikke fremgår af det antal credits, der gives.

I et sådant tilfælde skal du, når du søger om at få uddannelsen godkendt til SU og optaget på Fast Track-listen, sende os uddannelsesstedets egne oplysninger, der entydigt dokumenterer, at arbejdsbelastningen i uddannelsen lever op til uddannelsesstedets fuldtidsnorm.

Bemærk, at blandt andet frivillige aktiviteter i tilknytning til uddannelsesstedet i udlandet, som udgangspunkt ikke vurderes at være en del af arbejdsbelastningen i uddannelsen.

Du har fået afslag

Hvis du har søgt om at få en masteruddannelse i udlandet godkendt som støtteberettigende før 1. juli 2017 og har fået afslag på grund af, at vi har vurderet, at uddannelsen ikke er tilrettelagt som fuldtidsstudium, har du mulighed for at få genoptaget din sag.

Hvis du ønsker at få genoptaget din sag, skal du kontakte os via digital post, og du skal vedhæfte uddannelsesstedets egne oplysninger, der entydigt dokumenterer, at arbejdsbelastningen i uddannelsen lever op til uddannelsesstedets fuldtidsnorm. 

Når vi har modtaget oplysningerne, vil vi foretage en konkret vurdering af, om uddannelsen i udlandet er tilrettelagt som et fuldtidsstudium. Du skal være opmærksom på, at en ny vurdering kan føre til det samme resultat i din sag. 

Læs mere om, hvordan du henvender dig til styrelsen om hele uddannelser i udlandet.