Print Læs højt
Søg Menu
Luk
22. juni 2017

Fra 1. juli 2017 er det muligt for studerende på videregående uddanneler at modtage erkendtligheder for ulønnede forløb ved siden af SU.

Studerende på videregående uddannelser, der er i et ulønnet forløb i en privat eller offentlig virksomhed (eller organisation) uden for uddannelsessteder, har fra d. 1. juli 2017 mulighed for at få en erkendtlighed ved siden af sin SU som udtryk for en påskønnelse for opholdet i virksomheden. For at opnå en erkendtlighed og fortsat modtage SU ved siden af, skal forløbet opfylde følgende krav:

  • Du må ikke indgå som arbejdskraft under opholdet i virksomheden
  • Du fastlægger selv – eventuelt i samarbejde med uddannelsesstedet –rammerne for opholdet
  • Du er ikke omfattet af en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et ansættelsesforhold, herunder ingen feriegodtgørelse
  • Erkendtligheden ydes ikke som en på forhånd fastsat indkomst, som du kan regne med at modtage i lighed med løn
  • Det er frivilligt for virksomheden, om den vil give en erkendtlighed
  • Beløbet må ikke være højere end svarende til op til 3.000 kr. om måneden

Læs mere om SU og praktik på videregående uddannelser her