Print Læs højt
Søg Menu
Luk
21. december 2018

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er enige om, at elever på erhvervsuddannelser skal have ret til handicaptillæg på 5.500 kr. om måneden oven i SU´en, hvis de har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der giver betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig et erhvervsarbejde under studierne. 

Det er samtidig aftalt, at fribeløbet hæves til 8.846 kr. pr. måned (i måneder med SU) for elever på ungdomsuddannelser og til 13.375 kr. pr. måned (i måneder med SU) for studerende på videregående uddannelser.

Se mere om aftalen her på ufm.dk

Der vil først blive mulighed for at søge om handicaptillæg for elever på erhvervsuddannelserne på et senere tidspunkt. Det skyldes, at Folketinget først skal vedtage en ændring af SU-loven, og at styrelsen skal tilrette sine IT-systemer. Men det er aftalt, at begge ændringer skal have virkning pr. 1. januar 2019, og at handicaptillæg eventuelt kan efterbetales tilbage fra denne dato.