Print Læs højt
Søg Menu
Luk
15. marts 2018

SU-modtagere vil i udgangspunktet opfylde betingelserne i SU-loven under en konflikt, og retten til SU bortfalder derfor i udgangspunktet ikke under en konflikt.

En stor del af udbetalingerne af SU foregår automatisk, og vi forventer i udgangspunktet ikke, at de vil blive påvirket af en konflikt. De udbetalinger, der kræver sagsbehandling (så som handicaptillæg, SU til uddannelse i udlandet med videre), kan blive forsinket, fordi SU-sagsbehandlere i styrelsen og på uddannelsesstederne er omfattet af konflikt.

Vi vil snart informere mere om SU i forbindelse med den mulige konflikt her på su.dk.