Print Læs højt

16. september 2021 kl. 11:58

minSU er fortsat ustabil

Der er desværre stadig problemer med minSU. Det betyder, at nogle studerende har problemer med at søge eller ændre SU. Vi arbejder på at løse problemet og fjerner boksen her, når minSU kører som normalt igen. Vi beklager de gener det medfører for jer.

Søg Menu
Luk
15. juni 2020

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partierhar den 15. juni 2020 indgået aftale om at forlænge perioden for fire af tiltagene på SU-området med to måneder:

  • Forhøjet SU-lån til studerende, der modtager SU, forlænges til og med juli og august 2020
  • Forhøjet slutlån til studerende, der er sidst i deres videregående uddannelse, forlænges til og med juli og august 2020
  • Forhøjet SU-lån til studerende på videregående uddannelser, der er i lønnet praktik forlænges til også at gælde i juli og august 2020 
  • Forlænget periode med slutlån til studerende på videregående og private uddannelser, der har brugt alle slutlånsrater eller SU-klip og ikke har ret til almindeligt slutlån. Den udvidede mulighed for slutlån gælder nu i op til 6 måneder

Som en del af aftalen gives der også et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til personer, som var helt eller delvist offentligt forsørgede ved en offentlig indkomstoverførsel i april 2020. Det gælder også studerende, der modtog SU i april 2020. Initiativet forventes at indebære hastelovgivning i august med udbetaling senest oktober 2020. Der kommer mere information om engangstilskuddet på su.dk med henvisning til den myndighed, der vil stå for udbetaling af engangstilskuddet.

 

English version:

On June 15 the government and a vast majority in the Danish Parliament have come to the agreement to prolong the period for four of the initiatives in the SU-area with two months.

  • Increased SU loan for students, who receive SU, is prolonged for July and August 2020.
  • Increased completion loan for students, who are at the end of their studies, is prolonged for July and August 2020.
  • Increased SU loan for students in higher educations, who are in paid internships, is prolonged for July and August 2020.
  • Prolonged period with completions loan for students in higher educations, who have used all of their SU clips and completion loan and are not entitled to regular SU. The expanded period for completion loan now applies for up to 6 months.

As a part of the agreement, 1000 DKK is paid tax free to people, who were partially or completely supported by public benefits in the month of April 2020. The initiative is expected to involve urgent legislation in August with a pay out in October 2020 at the latest. There will be more information about the one time grant on su.dk with reference to the public authority that will be responsible for the payment of the one time grant.