Print Læs højt

16. september 2021 kl. 11:58

minSU er fortsat ustabil

Der er desværre stadig problemer med minSU. Det betyder, at nogle studerende har problemer med at søge eller ændre SU. Vi arbejder på at løse problemet og fjerner boksen her, når minSU kører som normalt igen. Vi beklager de gener det medfører for jer.

Søg Menu
Luk
07. oktober 2020

Genoptagelse af sager om standsning og tilbagebetaling af SU som følge af bortvisning fra uddannelsen/uddannelsesstedet efter SU-lovens § 2, stk. 1, nr. 1. om at være indskrevet på og gennemgå en SU-berettigende uddannelse:

Du kan få genoptaget din sag, hvis du tidligere fået en afgørelse om, at din SU blev standset og/eller skulle betales tilbage, fordi du blev bortvist fra din uddannelse. Bortvisningen betød, at du derfor ikke gennemgik en SU-berettigende uddannelse, fordi din bortvisning udelukkede dig fra at deltage i undervisning, eksaminer og andre undervisningsaktiviteter i perioden med bortvisning.

Du kan få genoptaget din sag, hvis du blev bortvist frem til regelpræcisering trådte i kraft den 1. januar 2021.

Afgørelse fra Ankenævnet

I september 2020 har Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger med en principafgørelse ændret styrelsens praksis vedrørende fortolkningen af ”at være indskrevet på og gennemgå en uddannelse” i SU-reglerne. Ankenævnet har lagt vægt på, at en myndighed ikke kan fjerne forsørgelsesgrundlaget, uden at der er en klar og entydig hjemmel. Ankenævnet har vurderet, at der ikke i de gældende SU-regler er en klar og entydig hjemmel, der giver styrelsen ret til at standse udbetalingen af SU i forbindelse med en midlertidig bortvisning.

Du kan få genoptaget din sag

Har du tidligere modtaget en afgørelse fra styrelsen om, at din SU er blevet standset, og/eller du skal betale SU tilbage på den baggrund, kan du få genoptaget din sag:

Nogle sager kan være forældede

Der vil være sager, der er forældede. Det skyldes, at du efter 3 år ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som du ellers havde ret til. De 3 år gælder fra den dag, hvor beløbet skulle have været udbetalt til dig. Det fremgår af forældelsesloven.