Print Læs højt
Søg Menu
Luk
30. april 2020

For english version see below.

Folketinget har i dag den 30. april 2020 vedtaget en økonomisk håndsrækning i form af en periode på op til 4 måneder med slutlån til følgende studerende:

Studerende på videregående og private uddannelser, der i mindst én måned i deres igangværende uddannelse har modtaget SU (SU-klip eller slutlån), og som i perioden fra marts til juni 2020 enten har brugt alle slutlånsrater, eller har brugt alle deres SU-klip og endnu ikke opnået ret til slutlån til uddannelsen.

Vent med at søge

Vi melder ud her på su.dk, når det er muligt at søge de op til 4 måneder med slutlån (forventeligt primo maj).

Mere information

Læs mere under spørgsmålet "Jeg har ikke flere SU-klip eller mere slutlån tilbage, så jeg har finansieret mine studier via studiejob. Mit studiejob er lukket ned på grund af COVID-19. Hvilke muligheder har jeg?" på siden COVID-19 og SU her.

Se pressemeddelelse om tiltaget på ufm.dk her.

 

ENGLISH

Possibility of a completion loan for an extended period during COVID-19

The Danish Parliament has on 30rd April, 2020 decided to provide an economical helping hand in the form of a period of up to 4 months with completion loan (slutlån) to the following students:

Students on higher and private educations that are approved for SU, who have received at least one month of SU during their current education (SU and completion loan), and who have used either all of their completion loan rates or their SU clips but have not yet obtained the right for completion loan in the period between March and June 2020.

More information

You can read more about when it is possible to apply for this completion loan (expected early May 2020).

You can read under the question “I don’t have any more SU clips or completion loan left and so I have provided for my studies through my student job. My student job has been closed due to COVID-19. Which options do I have?“ on COVID-19 and SU here.

You can read the press release from Ministry of Higher Education and Science at ufm.dk here (in danish).