Print Læs højt
Søg Menu
Luk
08. april 2021

En række af folketingets partier indgik den 22. marts 2021 en aftale for genåbningen af Danmark. I den forbindelse forventes de udvidede SU-lånemuligheder at blive forlænget til også at gælde for maj og juni 2021, herunder for studerende i lønnet praktik på videregående uddannelser.

Tilsvarende forventes den udvidede ordning om slutlån for studerende, der til deres nuværende videregående uddannelse har modtaget SU, og som enten har brugt alle slutlånsrater eller har brugt alle SU-klip til uddannelsen og ikke har ret til almindeligt slutlån, også at blive forlænget.

Der skal tilvejebringes et regelgrundlag og ændres i vores it-system, før de udvidede SU-lånemuligheder er endeligt forlænget, og de nye tiltag er på plads. Vi opdaterer siden COVID-19 og SU her på su.dk, når der er nyt.

Læs også nyheden om forlængelsen på ufm.dk.

ENGLISH

COVID-19: Extra loans for May and June 2021

On March 22nd 2021, a number of parties in the Danish parliament reached an agreement about the re-opening of Denmark. An extension of the options for extra loans in May and June 2021 is expected - also for students enrolled in a higher education, doing a paid internship.

Furthermore, the scheme to extend the period of completion loans for students who have either used all completion loan rates or have used all their SU (SU-klip) and are not entitled to ordinary completion loans, is also expected to be extended.

A regulatory basis awaits and our IT system must be changed before the new initiatives are in place. We will update the page COVID-19 and SU here on su.dk later.