Print Læs højt
Søg Menu
Luk
12. februar 2021

En række af folketingets partier har den 12. februar 2021 indgået aftale om at udvide flere af de eksisterende hjælpepakker. Hjælpepakkeaftalen omfatter også en forlængelse af de udvidede SU-lånemuligheder i marts og april 2021.

Tilsvarende kan ordningen om at få forlænget perioden med slutlån for studerende, der til deres nuværende videregående uddannelse har modtaget SU, og som enten har brugt alle slutlånsrater eller har brugt alle SU-klip til uddannelsen og ikke har ret til almindeligt slutlån, blive udvidet med yderligere to måneder.

Der skal tilvejebringes et regelgrundlag og ændres i vores it-system, før de nye tiltag er på plads. Vi opdaterer siden COVID-19 og SU her på su.dk, når der er nyt.

Læs også nyheden om de nye tiltag på ufm.dk.

ENGLISH VERSION

COVID-19: Extra loans for March and April 2021

On 12 February 2021, a number of parties in the Danish parliament reached an agreement to expand several of the existing aid packages. It also includes an extension of the options for extra loans in March and April 2021.

Similarly, the scheme to extend the period of completion loans for students who have received SU for their current higher education, and who have either used all completion loan rates or have used all their SU (SU-klip) for the program and are not entitled to ordinary completion loans, can be extended by another two months.

A regulatory basis awaits and our IT system must be changed before the new initiatives are in place. We will keep you updated at the page COVID-19 and SU here on su.dk.

You can read more at ufm.dk here.