Print Læs højt
Søg Menu
Luk
01. juli 2022

Regeringen blev sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti den 24. juni 2022 enige om at kompensere danske husholdninger for stigende priser. 

Forhøjet SU-fribeløb

Med aftalen blev aftalepartierne enige om at ville søge SU-forligskredsens (regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance) opbakning til en fremrykning af forhøjelsen af SU-fribeløbet med 4.000 kr. om måneden fra 1. januar 2023 og til i stedet at gælde fra 1. januar 2022 med tilbagevirkende kraft.

Den oprindelige forhøjelse blev aftalt i Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi (opdateret aftaleøkonomi) af marts 2022 med efterfølgende tilslutning fra SU-forligskredsen. En fremrykning vil endnu hurtigere give uddannelsessøgende mulighed for at opnå en højere disponibel indkomst ved at arbejde mere ved siden af uddannelsen uden at blive modregnet i SU.

Forslaget betyder, at det laveste fribeløb forhøjes med 4.000 kr. (2022-niveau) pr. måned med virkning fra og med støtteåret 2022. Det laveste fribeløb for uddannelsessøgende, der modtager SU uden for klippekortet (ungdomsuddannelser mv.), vil herefter udgøre 13.178 kr. (2022-niveau) pr. måned i måneder med SU. For uddannelsessøgende, der modtager SU inden for klippekortet (videregående og privat uddannelse), vil det laveste fribeløb herefter udgøre 17.876 kr. (2022-niveau) pr. måned i måneder med SU.

SU-forligskredsen har tilsluttet sig forslaget. Initiativet kræver lovændring, som vil blive søgt gennemført i efteråret 2022.

 

Engangsbeløb til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere

Aftalepartierne er enige om at udbetale et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kr. i 2022 til SU-modtagere, der modtager SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger. Engangsbeløbet skal understøtte nogle af de studerende, der kan have vanskeligst ved øge deres indkomst ved siden af deres SU-stipendier og lån gennem erhvervsarbejde, og som derfor forventes at blive særligt ramt af de aktuelle prisstigninger. Modtagergruppen er uddannelsessøgende, der i marts 2022 modtog enten SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger.

Vi opdaterer her på su.dk, når regelgrundlaget er på plads.