Print Læs højt

03. december 2021 kl. 11:00

Vores telefoner er nede

Vi har tekniske problemer med vores telefonsystem og kan derfor ikke ringes op. Vi arbejder på problemet og fjerner denne boks, når det er løst.

 

Søg Menu
Luk

SU - Statens Uddannelsesstøtte - er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig

Statens Uddannelsesstøtte er en dansk økonomisk støtte, som elever og studerende kan søge til en række godkendte ungdoms- og videregående uddannelser.

Retten til SU er fastsat i SU-loven.

Dét vi her på su.dk omtaler som ”SU”, er den støtte, du kan få til dine leveomkostninger, mens du uddanner dig (det er den støtte, der i SU-loven hedder 'SU-stipendium'). Opfylder du betingelserne, skal du ikke betale SU tilbage.

SU-lån kan du vælge at optage ved siden af din SU. Lån skal du altid betale tilbage med renter.

I SU-loven dækker begrebet 'SU' både over 'SU-stipendium' og 'SU-lån'.

SU-systemet

Det er Folketinget, der vedtager SU-loven og dermed fastsætter de overordnede bestemmelser om SU. Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der administrerer SU-loven i samarbejde med de danske uddannelsessteder.

SU-systemet er decentraliseret, og studerende skal henvende sig på deres uddannelsessted med spørgsmål om SU.

Uddannelsesstøtte i de nordiske lande