Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Læs om SU-systemets historie

Før 1913

Indtil 1913 havde dygtige og ubemidlede studerende i århundreder kunnet få studiestøtte i form af private legater eller en gratis plads på et kollegium, hvis de ikke måtte leve på familiens nåde og barmhjertighed.

1913 Dansk Studiefond

Dansk Studiefond blev stiftet i 1913 på initiativ af en stud. jur. fra Københavns Universitet Emil Fryd. Dengang kunne man søge om lån. Nu er fondens formål at yde legater til studerende på videregående uddannelse, som tager hele eller dele af uddannelsen i udlandet.

1950'erne Ungdommens uddannelsesfond

Ungdommens uddannelsesfond var fra starten af 50´erne statens økonomiske hjælp til unge under uddannelse. Pengene kom fra tipsfonden og tipsstudiefonden.

1970 SU (Statens Uddannelsesstøtte)

SU - statens uddannelsesstøtte blev uddelt første gang i 1970. Den første lov om statens uddannelsesstøtte (Lov nr. 262 af 4. juni 1970) byggede blandt andet på "von Eyben-udvalget"s anbefalinger fra 1968 (betænkning nr. 506/1968 vedr. økonomisk støtte til unge under uddannelse). Den gang skulle man være fyldt 28 for at få SU uafhængigt af sine forældrenes indtægt. Stipendium og lån udgjorde tilsammen maksimalt 8.050 kr. om året og var fordelt, så halvdelen var stipendium og halvdelen lån. De studerende kunne supplere med et statsgaranteret studielån og samlet nå op på 11.000 kr. om året. Man kunne højst låne 8.000 kr. om året.
De unge skulle i højere grad have socialt lige muligheder for at tage en videregående uddannelse.
Målene var blandt andet:

  • Ingen dygtige elever skulle fravælge at studere på grund af manglende økonomiske muligheder.
  • Det skulle ikke være nødvendigt for de studerende at arbejde så meget ved siden af, at det ville gå ud over studierne.
  • Stipendier og lån blev baseret på objektive kriterier.