Hvad er SU?

Statens Uddannelsesstøtte er økonomisk støtte til dig, der studerer

SU-loven giver dig mulighed for at:

  • få stipendium (det vi kalder ”SU”)
  • optage SU-lån
  • tjene penge ved siden af SU (fribeløb) - uden at betale SU tilbage