Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Statens Uddannelsesstøtte er økonomisk støtte til dig, der studerer

SU-loven giver dig mulighed for at:

  1. få stipendium (det vi kalder ”SU”)
  2. optage SU-lån
  3. tjene penge ved siden af SU (fribeløb) - uden at betale SU tilbage