Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Henvisning til love og bekendtgørelser

Her finder du henvisninger til gældende love og bekendtgørelser. Er der senere ændringer, vil disse fremgå af boksen "Senere ændringer til forskriften" på retsinformation.dk.

SU-loven

Lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017

 

SU-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1515 af 13. december 2017 om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

 

Gebyrbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med opkrævning og tilbagebetaling af statens uddannelsesstøtte.

Bekendtgørelse nr. 1182 af 26. september 2016 om gebyrer ved opkrævning og tilbagebetaling af statens uddannelsesstøtte

Lovgivning Lilla.png