Godkend dit SU-lån

Først når du har godkendt din låneplan i minSU, får du udbetalt dit SU-lån

Når du er blevet tildelt SU-lån, får du en låneplan i minSU. Vi kan ikke udbetale dit SU-lån, før du har godkendt din låneplan og accepteret betingelserne for lånet i minSU (se betingelserne her). Du kan godkende låneplanen hele året dog senest d. 15. december hver år.  

I låneplanen kan du blandt andet se:

  • hvor stort et lån, du er tildelt
  • hvor stort et beløb, du har bedt om at få udbetalt
  • hvor stort et lbeløb, du råder over hver måned
  • hvor meget SU-lån, du har fået udbetalt i indeværende år

Godkend låneplan i minSU - også med tilbagevirkende kraft

Du bliver tildelt et fast lånebeløb hver måned. I din låneplan kan du vælge, om du vil have udbetalt det maksimale beløb. Vælger du et lavere beløb i en eller flere måneder, kan du få resten udbetalt senere samme år. Har du, for eksempel, ikke fået udbetalt lån i januar, februar og marts, kan du få disse beløb udbetalt i april plus det beløb, du er tildelt i april.

Du kan ikke få fremtidige lånerater udbetalt på forhånd.

Krav om tilbagebetaling af lån

I din låneplan vælger du hvilke måneder, du vil have lånet udbetalt. Det har betydning, hvis det senere viser sig, at du ikke havde ret til støtte i en eller flere af de måneder, og derfor skal betale støtte tilbage. Udbetalte lånebeløb vil også blive krævet tilbage på grundlag af, hvilke måneders SU du skal betale tilbage.

Orlov, studieinaktiv eller ikke under uddannelse

Du kan ikke få SU-lån eller slutlån udbetalt i måneder, hvor du holder orlov, er erklæret studieinaktiv eller ikke er under uddannelse. Selv om du har fået tildelt lånet, bliver det kun udbetalt, hvis du har godkendt låneplanen, inden du holder orlov, erklæres studieinaktiv eller afbryder/afslutter din uddannelse.

Du kan få udbetalt det tildelte lån senere på året, hvis du genoptager uddannelsen efter orlov eller erklæres studieaktiv igen, eller hvis du går i gang med en anden uddannelse, der er godkendt til SU.

Beløb, der ikke er udbetalt ved årets udgang, bortfalder.

Du ønsker ikke eller fortryder lånet

Hvis du ikke ønsker at optage et lån, du er tildelt, lader du bare være med at godkende låneplanen i minSU.

Hvis du allerede har bedt om at få lånet udbetalt i kommende måneder, skal du blot rette beløbet til nul (0 kr.) i låneplanen senest den 15. måneden før den måned, som udbetalingen omfatter.

Du skylder aldrig mere, end du har fået udbetalt (plus renter).