Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Se satserne for lån

Satser for SU-lån 2021

Satser for SU-lån 2021

Låntype

Kroner per måned

SU-lån

op til 3.234 kr.

Supplerende SU-lån til forsørgere

op til 1.618 kr.

Slutlån

8.344 kr.

 

Udlandsstudielån 2021

Maksimale udlandsstudielån til hele uddannelsen

109.903 kr.

Det kan du låne

  • SU-lån: Alle der modtager SU kan optage et SU-lån. Du afgør selv, hvilke måneder du vil have lånet, og hvor meget du vil have udbetalt hver måned (op til det maksimale SU-lån).
  • Supplerende SU-lån til forsørgere: Hvis du er forsørger, har du mulighed for at tage et supplerende SU-lån ved siden af dit almindelige SU-lån. Det vil sige, at forsørgere, der vælger at tage supplerende SU-lån i 2021, i alt kan låne 4.852 (3.234 + 1.618) kroner per måned. Du kan tidligst få supplerende SU-lån fra den måned du søger om lånet. Som forsørger har du desuden mulighed for alene at tage supplerende SU-lån og dermed låne 1.618 kroner per måned.
  • Slutlån: Hvis du går på en videregående uddannelse og ikke har mere SU tilbage, har du mulighed for at tage et slutlån inden for de sidste 12 eller 24 måneder af din uddannelse.
  • Udlandsstudielån: Hvis du skal læse i udlandet, kan du tage udlandsstudielån i forbindelse med udlandsstipendium, hvis du skal betale en større egenbetaling end dit udlandsstipendium dækker.
  • Forældreafhængig SU: Hvis din SU-sats er afhængig af dine forældres indkomst, og du ikke kan få det maksimale tillæg, fordi de tjener for meget, kan du optage et forhøjet SU-lån.

Læs om forhøjet SU-lån