Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Der er forskel på, hvor meget du kan låne, alt efter hvilken situation du befinder dig i

Satser for de forskellige låntyper 2013

Låntype

Kroner per måned

SU-lån

2.943 kr.

Supplerende SU-lån til forsørgere

1.473 kr.

Slutlån

7.592 kr.