Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Der er forskel på, hvor meget du kan låne, alt efter hvilken situation du befinder dig i

Satser for SU-lån 2018

Låntype

Kroner per måned

SU-lån

3.116kr.

Supplerende SU-lån til forsørgere

1.559 kr.

Slutlån

8.039 kr.

 

Udlandsstudielån 2018

Maksimale udlandsstudielån

105.882 kr.

Det kan du låne

  • SU-lån: Alle der modtager SU kan tage et SU-lån.
  • Supplerende SU-lån til forsørgere: Hvis du er forsørger, har du mulighed for at tage et supplerende SU-lån ved siden af dit almindelige SU-lån. Det vil sige, at forsørgere, der vælger at tage supplerende SU-lån i 2018, i alt kan låne 4.675 (3.116 + 1.559) kroner per måned. Du kan tidligst få supplerende SU-lån fra den måned du søger om lånet. Som forsørger har du desuden mulighed for alene at tage supplerende SU-lån og dermed låne 1.559 kroner per måned.
  • Slutlån: Hvis du går på en videregående uddannelse og ikke har mere SU tilbage, har du mulighed for at tage et slutlån inden for de sidste 12 måneder af uddannelsen.
  • Udlandsstudielån: Hvis du skal læse i udlandet, kan du tage udlandsstudielån i forbindelse med udlandsstipendium, hvis du skal betale en større egenbetaling end dit udlandsstipendium dækker.
  • Forældreafhængig SU: Hvis du får SU afhængigt af dine forældres indkomst, kan du i visse tilfælde få forhøjet SU-lån.Det kræver, at du ikke får den højeste SU, fordi dine forældre tjener for meget.

Forhøjet SU-lån

Læs om forhøjet SU-lån