Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du søger SU-lån og godkender din låneplan i minSU

Du kan søge SU-lån til de måneder, hvor du får SU.

Søg ad to omgange

Når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse, kan du søge SU-lån i minSU - dog tidligst en måned før du kan få SU fra.

Du søger lån ad to omgange:

  1. Log ind i minSU og søg om at optage SU-lånet. Når du er tildelt lånet, får du besked med Digital Post via borger.dk (cirka 1-2 uger efter du har søgt)
  2. Udfyld og godkend din låneplan og lånebetingelserne i minSU, for at få lånet udbetalt. Lånet udbetales typisk 1-2 uger efter, du har godkendt din låneplan.

Læs, hvordan du udfylder og godkender din låneplan

Læs om tidsfrister for at søge og få udbetalt SU-lån

Nyt år - ny låneplan

Har du i løbet af et år fået SU-lån, bliver du automatisk tilbudt lån igen året efter. Ønsker du ikke lånet, skal du bare lade være med at godkende din låneplan i minSU. Ønsker du derimod lån igen, skal du udfylde og godkende låneplanen for det nye år.

Du taster selv i din låneplan, hvilke måneder du vil have udbetalt lån, og hvor meget du vil låne (op til en maksimumgrænse). For hver måned du vælger lån, stiger din gæld. Vælger du ikke det maksimale SU-lån, vil de beløb, du ikke får udbetalt, ikke blive forrentet. Beløbene bliver stående til din disposition til eventuel senere udbetaling samme år.

Lån med tilbagevirkende kraft

Du kan søge SU-lån med tilbagevirkende kraft for de måneder i året, hvor du har modtaget SU (til din nuværende uddannelse og på samme uddannelsessted). For eksempel kan du i maj inden for samme år søge om lån tilbage fra januar, hvis du fik SU i januar.

Starter du på en kandidatuddannelse, inden du har afsluttet din bachelor, kan du dog kun få udbetalt SU-lån til de måneder, der ligger efter du startede på kandidatuddannelsen, med mindre du har søgt og fået tildelt lån specifikt til bacheloruddannelsen, inden du startede på kandidatuddannelsen.

Du kan ikke søge slutlån eller supplerende lån for forsørgere med tilbagevirkende kraft.
Du kan nøjes med at låne det, du reelt har brug for og på den måde holde din gæld nede.

Læs om konsekvenser ved SU-lån

Søg igen, hvis du skifter uddannelse eller uddannelsessted

Skifter du uddannelse eller uddannelsessted, skal du søge SU-lån i minSU igen. Dit lån overføres ikke automatisk, da det er givet specifikt til den uddannelse på det uddannelsessted du har søgt til. Læs mere om studieskift her.

SU-lån til en ny uddannelse

Selv om du optager et nyt lån til en ny uddannelse, betaler du dine lån tilbage efter en samlet plan. Er der gået mere end 15 måneder imellem, du har optaget det første lån, til du optager det næste lån, ser vi det som lån til to uddannelsesperioder. I de tilfælde indfrier vi automatisk gælden på dit eksisterende SU-lån og lægger beløbet sammen med første rate af dit nye lån.

Læs mere om SU-lån til flere uddannelsesperioder her.