Tidsfrister for at søge SU

Der er forskellige tidsfrister for at søge SU og fravælge SU mv.

Du kan tidligst søge om SU:  

Ungdomsuddannelser

  • en måned før den måned, du kan få SU fra, og
  • når du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen  

Har du for eksempel ret til SU fra oktober, så kan du tidligst søge fra den 1. september.

Videregående uddannelser

Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så har vi nemlig registreret din uddannelse, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Bonusstipendium

Fristen for at søge bonusstipendium i forbindelse med, at du afslutter din videregående uddannelse (bachelor- eller kandidatuddannelse) hurtigere, end uddannelsen er normeret til, er 4 uger fra den dag, du har din afsluttende eksamen.

Læs om bonusstipendium

Undtagelser: udenlandske statsborgere og SU i udlandet

Søger du SU til en hel uddannelse i udlandet, eller er du udenlandsk statsborger, er der en undtagelse om, at du kan søge SU i minSU tre måneder før, du kan få SU fra.

Tidsfrist ved årsskiftet

I forbindelse med årsskifte skal du dog være opmærksom på, at du ikke kan søge SU til det kommende år tre måneder før studiestart. Starter din uddannelse i det nye år, kan du tidligst søge om SU til uddannelsen fra december i indeværende år, da et nyt års ansøgninger først er tilgængelige fra cirka den 1. december året før.

SU til en hel uddannelse i udlandet

Foreign citizen

Nedenstående generelle regler gælder også for dig, der søger SU til en hel uddannelse i udlandet, eller hvis du er udenlandsk statsborger.

Uddannelsen begynder efter den 20.

Hvis din uddannelse begynder efter den 20. i en måned, kan du tidligst få SU fra måneden efter.

Sidste frist

Sidste frist for at søge SU er den sidste dag i måneden. Ønsker du for eksempel SU fra august måned, skal du søge SU i minSU senest den 31. august.  

Sidste frist for at søge SU og tillæg i et år er den 5. december. Søger du efter den 5. december, kan du tidligst få SU og eventuelle tillæg i januar året efter.

Frist for at fravælge SU

Hvis du vil fravælge din SU for en måned, skal du gøre det senest den 15. i måneden før den måned, hvor du ikke vil have SU. Hvis du for eksempel ikke vil have SU i oktober måned, skal du senest fravælge din SU den 15. september. Du skal fravælge din SU i minSU.