Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Er du hjemmeboende, er dine forældres indkomst afgørende for, hvor meget du kan få i SU. Er du udeboende og 18 eller 19 år, er dine forældres indkomst også afgørende for, hvor meget du kan få i SU

At dine forældres indkomst er afgørende for, hvor meget du kan få i SU betyder, at du får en fast SU-grundsats og eventuelt et tillæg, der afhænger af, hvor meget dine forældre har i indkomst. Det er dine forældres indkomst to år tilbage, der afgør, hvor stort et tillæg du kan få ved siden af din SU-grundsats. Jo lavere dine forældres indkomstgrundlag er, jo mere kan du få i SU. 

Får du ikke det højeste tillæg på grund af dine forældres indkomst, kan du i stedet få forhøjet dit eventuelle SU-lån eller få forhøjet dit fribeløb.

Du startede din uddannelse før 1/7-2014

Startede du på din nuværende ungdomsuddannelse før den 1. juli 2014, er der andre regler for, hvor meget du kan få i SU. Derudover har din alder betydning:

Situationer, hvor vi kan se bort fra dine forældres indkomst

Du har et barn

Har du barn under 18 år, får du automatisk det maksimale tillæg til SU-grundsatsen. Satsen for din SU er derfor ikke afhængig af dine forældres indkomst.

En af dine forældre dør

Hvis en af dine forældre dør, er der særlige regler for, hvordan vi beregner din SU-sats. Læs mere under kun en forælder her.

Anbragt - hvor kommunen har haft forsørgelsespligten

Hvis du har været anbragt uden for hjemmet, indtil du fyldte 18 år, og kommunen (efter regler i Serviceloven) i den forbindelse har haft overtaget forsørgelsen af dig, kan vi se bort fra dine forældres indkomst.

Du skal skriftligt søge om, at styrelsen ser bort fra dine forældres indkomst. Du skal søge via denne digitale blanket, hvor du skal uploade en bekræftelse fra kommunen om, at du har været anbragt uden for hjemmet indtil det fyldte 18. år, og at kommunen i den forbindelse har haft overtaget forsørgelsen af dig.

Dine forældre får besked

SU-loven giver os ret til at hente oplysninger om dine forældres indkomster og eventuelle nye ægtefælle og registrerede partner hos Skattestyrelsen uden deres samtykke. Ifølge databeskyttelsesforordningen har vi pligt til at oplyse dine forældre eventuelle nye ægtefælle og registrerede partner om, at vi har hentet oplysningerne og brugt dem til at beregne din SU - dine forældre eventuelle nye ægtefælle og registrerede partner får derfor besked om det i et brev.