Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Er du hjemmeboende, er satsen for din SU afhængig af dine forældres indkomst, medmindre du er fyldt 20 år og startede på din uddannelse senest 1. juli 2014. Er du udeboende, er satsen fortsat afhængig af dine forældres indkomst, medmindre du er fyldt 20 år

Som forældreafhængig studerende modtager du SU med et fast grundstipendium og eventuelt et tillæg, afhængigt af forældrenes indkomst. Det er dine forældres indkomst to år tilbage, der afgør, hvor stort et tillæg du kan få ved siden af din SU-grundsats. Jo lavere dine forældres indkomstgrundlag er, jo mere kan du få i SU.

Læs mere her om hvordan dine forældres indkomst regnes ud.

Læs mere her om hvordan forældreindkomsten opgøres hvis dine forældre ikke bor sammen.

Læs mere om SU med udeboedesats, når du er 18-19 år

Du har et barn

Har du barn, får du automatisk det maksimale tillæg til grundstipendiet. Satsen for din SU er derfor ikke afhængig af dine forældres indkomst.

Sådan fastsættes din samlede SU

Når vi modtager opgørelserne fra Skattestyrelsen, ser vi på, hvor stor dine forældres indkomst var for to år siden. Jo lavere indkomsten var, jo større er det tillæg du kan få ved siden af din SU-grundsats.

Forhøjet fribeløb

Får du ikke den højeste SU-sats på grund af dine forældres indkomst, kan du i stedet få forhøjet dit eventuelle SU-lån eller dit fribeløb.

Forhøjet fribeløb

Dine forældre får besked

SU-loven giver os ret til at hente oplysninger om dine forældres indkomster og eventuelle nye ægtefælle og registrerede partner hos Skattestyrelsen uden deres samtykke. Ifølge databeskyttelsesforordningen har vi pligt til at oplyse dine forældre eventuelle nye ægtefælle og registrerede partner om, at vi har hentet oplysningerne og brugt dem til at beregne din SU - dine forældre eventuelle nye ægtefælle og registrerede partner får derfor besked om det i et brev.