Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Går du på en videregående uddannelse, der er godkendt til SU, kan du søge SU, der er opdelt i et klippekort

Ud over de generelle betingelser skal du og din uddannelse opfylde nogle særlige betingelser, for at du kan få SU til en videregående uddannelse.

Uddannelsen skal være godkendt til SU

Din videregående uddannelse skal være godkendt til SU.

Ingen aldersgrænse

Vil du have SU til en videregående uddannelse eller til en privat uddannelse, er der ingen aldersgrænse. Søger du SU-lån kan du dog først få lånet fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Fylder du for eksempel 18 år i april, kan du først få SU-lån fra den 1. juli.

SU-klippekort

Din SU til en videregående uddannelse er delt op i et klippekort, hvor en måneds SU tæller som et klip.

Antal SU-klip

Klippekortet består af en overordnet ramme på 70 klip (det vil sige 70 måneders SU). Det betyder, at du til videregående uddannelse, der er godkendt til SU, kan få SU i 70 måneder. De 70 klip svarer til seks års studier (fem år og 10 måneder).

Når du starter på en videregående uddannelse, tildeler vi dig SU, der svarer til din uddannelses normering i måneder. Denne tildeling kaldes for din "støttetid".

Hvis du bliver optaget på din første videregående uddannelse, der skal være godkendt til SU, senest to år efter din først afsluttede adgangsgivende eksamen, får du SU til den normerede tid til uddannelsen + 12 ekstra klip. De ekstra 12 klip kan du bruge, hvis du bliver forsinket i uddannelsen eller skifter til en ny uddannelse. Reglerne om studieaktivitet er de samme, uanset om du har de 12 ekstra klip eller ej.

Hvis du har brugt din SU, men ikke er færdig med din uddannelse, har du mulighed for at søge ekstra SU-lån kaldet slutlån.

Er din uddannelse normeret til 34 måneder, kan du højst få 46 måneders SU (34 + eventuelt 12). Er din uddannelse normeret til mere end 58 måneder, udvider vi den overordnede ramme, så du kan få SU i op til uddannelsens normerede tid (+ eventuelt 12 måneder).
Uddannelsesforløb, der er normeret til mere end 58 måneder, er for eksempel medicin. Går du på en professionsbacheloruddannelse på mere end tre år eller en bacheloruddannelse med propædeutik, kan du også få udvidet SU-rammen, når du bliver optaget på en kandidatuddannelse. Udvidelsen svarer til det antal måneder, din samlede normerede studietid (for både bachelor- og kandidatuddannelsen eller et lignende forløb) overstiger de 58 måneder.

Hvis du først har taget en erhvervsakademiuddannelse og er fortsat på en top-up professionsbacheloruddannelse og afslutter med en kandidatuddannelse, vil du også være berettiget til at få udvidet rammen.

Du skal selv søge om at få udvidet rammen der, hvor du læser din kandidatuddannelse. Henvend dig til din SU-medarbejder på dit uddannelsessted.

Merit trækker SU-klip fra

Har du fået merit for en tidligere uddannelse, bliver din studietid kortet af af dit uddannelsessted. Tilsvarende bliver din støttetid kortere - har du for eksempel fået seks måneders merit, trækker vi seks måneder fra den normerede studietid og dermed bliver støttetiden tilsvarende kortere.

Hver udbetaling tæller

Alle de måneders SU du får udbetalt, trækker vi fra i dit SU-klippekort. Hvis du senere skal betale noget af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage (hvis du har tjent for meget), vil alle udbetalte klip fortsat tælle som brugte. Vær opmærksom på, at visse andre former for offentlig støtte trækker fra i dit klippekort.
Har du efter den 1. august 1989 ikke fået SU inden for klippekortet eller anden offentlig støtte, der trækker fra i klippekortet, kan du få tildelt 70 måneders SU til videregående uddannelse.

Klippekort til flere uddannelser

Du kan få SU til flere videregående uddannelser. Når du starter på en videregående uddannelse, får du tildelt SU til den normerede studietid (plus eventuelt 12 ekstra måneder). Du kan dog ikke få udbetalt mere end den overordnede ramme på i alt 70 klip.

Går du på en trindelt uddannelse (for eksempel på en bachelor/kandidat-uddannelse), får du SU til de enkelte dele hver for sig, da de betragtes som to selvstændige uddannelser.

Får du klip til en kandidatoverbygning, inden du har afsluttet din bachelor, trækker disse fra i klippekortet til din kandidatuddannelse. Når du efterfølgende afslutter din bacheloruddannelse, er du omfattet af regler for SU til uddannelser, der er startet 1/7-2014. Er du hjemmeboende, kan det betyde en lavere SU-sats.

Du er forsinket

Er du blevet forsinket i din uddannelse på grund af rådsarbejde, sygdom eller andre særlige forhold, har du mulighed for at få tillæg af klip.

Du mangler klip

Mangler du SU til resten af din videregående uddannelse, har du mulighed for at tage et slutlån inden for de sidste 12 måneder af din uddannelse. Hvis du ikke er berettiget til de ekstra 12 klip (ud over den normerede tid), fordi du ikke er startet på din første videregående uddannelse inden for to år efter din adgangsgivende eksamen, har du ret til yderligere 12 slutlånsrater - det vil sige i alt 24 slutlånsrater.

Læs om slutlån.

Dobbeltklip før første lønnede praktikperiode

Går du på en videregående uddannelse, hvor der er perioder med lønnet praktik, kan du få dobbeltklip i måneden før den første lønnede praktikperiode.

Læs om dobbeltklip til lønnet praktik.