Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Er du er hjemmeboende og startet på en ny uddannelse den 1. juli 2014 eller senere, er satsen for din SU fra juli 2015 afhængig af dine forældres indkomst

Som forældreafhængig studerende modtager du SU med et fast grundstipendium og eventuelt et tillæg, afhængigt af forældrenes indkomst.

Det er dine forældres indkomst to år tilbage, der afgør, hvor stort et tillæg du kan få ved siden af din SU-grundsats. Jo lavere dine forældres indkomstgrundlag er, jo mere kan du få i SU.

Når vi skal fastsætte det tillæg du kan få ved siden af din SU, ser vi på begge dine forældres indkomst. I nogle situationer kan vi dog nøjes med at se på den enes indkomst. Hvis denne ene forældre bor sammen med en ny ægtefælle eller registreret partner, bruger vi også dennes indkomst.

Det er dine forældreforhold den 1. i måneden, samt antallet af søskende under 18 år den 1. i måneden, vi bruger til at bestemme forældreindkomstgrundlaget for den aktuelle måned.

Afgørelse via CPR

Vi afgør forældre- og søskendeforholdene automatisk og løbende på basis af CPR, og du vil automatisk få en ny afgørelse om størrelsen af tillægget, hvis der sker relevante ændringer i dine forældre- og søskendeforhold, også hvis du flytter mellem dine forældre.

Hvis vi ikke kan afklare forældreforholdene automatisk via CPR, eller vi ikke får forældreindkomster hos SKAT, vil du blive tildelt grundstipendium, og der vil automatisk blive sendt et brev via Digital Post på borger.dk/e-Boks om de manglende oplysninger.

Du har et barn

Har du et barn, får du automatisk det maksimale tillæg til grundstipendiet.

Sådan fastsættes din samlede SU

Når vi modtager opgørelserne fra SKAT, ser vi på, hvor stor dine forældres indkomst var for to år siden. Jo lavere indkomsten var, jo større er det tillæg du kan få ved siden af din SU-grundsats.

Forhøjet fribeløb

Får du ikke den højeste SU-sats på grund af dine forældres indkomst, kan du i stedet få forhøjet dit eventuelle SU-lån eller dit fribeløb.

Forhøjet fribeløb

Dine forældre får besked

SU-loven giver os ret til at hente oplysninger om dine forældres indkomster og eventuelle nye ægtefælle og registrerede partner hos SKAT uden deres samtykke. Ifølge persondataloven har vi pligt til at oplyse dine forældre eventuelle nye ægtefælle og registrerede partner om, at vi har hentet oplysningerne og brugt dem til at beregne din SU - dine forældre eventuelle nye ægtefælle og registrerede partner får derfor besked om det i et brev.