Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Er du blevet forsinket på din videregående uddannelse på grund af sygdom eller andre særlige forhold, har du mulighed for at søge om tillæg af SU-klip

Tillægget af SU-klip lægges oven i både de SU-klip du kan bruge til den enkelte uddannelse (støttetiden) og dit overordnerede SU-klippekort på 70 måneder (rammen). Du kan læse mere om støttetid og ramme her.

Du kan kun få tillæg af klip for den periode, du allerede er blevet forsinket i din uddannelse. Det betyder i langt de fleste tilfælde, at er du blevet forsinket i et semester, du endnu ikke har afsluttet, kan du først søge tillæg af klip, når du har afsluttet det.

Se eksempel på afgørelse - forsinkelsen skal være indtruffet

I en afgørelse fra oktober 2014 gav Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger styrelsen medhold i, at det er afgørende, at den forsinkelse, der søges klip på baggrund af, er indtruffet på det tidspunkt, hvor der søges om ekstra SU og at det ikke er muligt at søge om tillæg af klip til en forventet forsinkelse.

I sagen havde en studerende søgt om 24 tillæg af klip fordi den studerende forventede at være sygemeldt yderligere 2-3 år. Uddannelsesstedet tildelte 12 klip, der svarede til den reelle forsinkelse, der allerede var indtrådt, udmålt i ECTS-point.

Betingelse for tillæg af SU-klip

Det er en betingelse for at få tillæg af SU-klip, at du er blevet forsinket i en periode, hvor du har fået SU. Du kan også få tillæg af klip, hvis du er blevet forsinket, mens du fik:

  • Uddannelsesydelse
  • Uddannelsesgodtgørelse
  • Aktiveringsydelse
  • Orlovsydelse til uddannelse
  • Revalideringsydelse til uddannelsen

Er du blevet forsinket, mens du fik fødselsklip (dog ikke mixklip), kan du ikke få tillæg af klip.

Sådan søger du

Du søger tillæg af klip i minSU under "søg SU". Du får en kvittering, som du skal sende eller aflevere til SU-medarbejderen eller SU-kontoret på dit uddannelsessted. Du kan sende e-mails sikkert til dit uddannelsessted. Du skal vedlægge dokumentation for den årsag, du søger tillæg på baggrund af og en personlig redegørelse for, hvordan årsagen har forsinket dig i din uddannelse. Spørg på dit uddannelsessted, hvordan du sender sikkert til dit SU-kontor.

Læs om tillæg af klip - sygdom og andre særlige forhold