Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Visse ydelser trækker fra i klippekortet

Der er nogle former for offentlig støtte, der trækker fra i dit samlede SU-klippekort, hvis du får dem, mens du går på en videregående uddannelse. Har du for eksempel fået seks måneders uddannelsesgodtgørelse til en tidligere uddannelse, trækker vi tilsvarende seks måneders SU fra i dit klippekort. Det betyder, at hvis du senere starter på en ny uddannelse, bliver der trukket seks klip fra i klippekortet.

Ydelser der trækker fra

Offentlige ydelser til din uddannelse, der trækker fra i dit SU-klippekort er:

  • Ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, der gives til at dække leveomkostninger under uddannelse, der gives SU til inden for klippekortet
  • Aktiveringsydelse (efter lov om arbejdsløshedsforsikring med videre)
  • Uddannelsesgodtgørelse (efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik)
  • Orlovsydelse til uddannelse (efter lov om orlov). Måneder med orlovsydelse trækker kun fra i din samlede SU, hvis ydelsen er udbetalt efter den lov, der trådte i kraft den 1. januar 1994. Har du fået orlovsydelse efter loven fra 1992 om orlovsydelse til uddannelse, trækker ydelsen ikke fra i din samlede SU
  • Revalideringsydelse (efter lov om aktiv socialpolitik)
  • Fast revalideringsydelse (efter lov om social bistand)
  • Uddannelsesydelse efter lov om arbejdstilbud til ledige, hvis du er begyndt på en uddannelse med uddannelsesydelse efter den 13. december 1988
  • Støtte til uddannelse efter færøske eller grønlandske regler

Fratræk

Modtager du en af de listede ydelser, betyder det at:

  • du ikke kan få SU i disse måneder
  • du får trukket et antal måneder fra i dit SU-klippekort, der svarer til det antal måneder, du får ydelserne.