Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Går du på en videregående uddannelse, hvor der er praktikperioder med løn, kan du ikke få SU i praktikperioden, men du kan få dobbeltklip i måneden inden første lønnede praktikperiode

Skal du i praktik med løn som del af din videregående uddannelse, kan du få dobbelt SU og SU-lån i måneden op til den første lønnede praktikperiode, hvis din lønnede praktik er bagudlønnet. Den dobbelte SU får du til at dække den måned, hvor du ellers ikke ville få nogle penge fordi din SU er forudbetalt, og din praktikløn er bagudbetalt.

Du søger dobbeltklip før lønnet praktik i minSU.

Du kan ikke overføre måneden med dobbelt SU til en senere praktikperiode, heller ikke selv om den også er bagudlønnet.

Du betaler dobbeltklippet

Måneden med dobbelt SU er ikke en ekstra måneds SU, du får. Det dobbelte klip modregnes i den SU, du har sparet op i løbet af din uddannelse, hvis du har valgt en eller flere måneders SU fra. Har du ikke sparet SU op tidligere i uddannelsen, får du ikke SU i den første måned efter den sidste lønnede praktikperiode. På nogle uddannelser ligger praktikken sidst i uddannelsen. Når praktikken afslutter din uddannelse, skal du have sparet et klip op for at få udbetalt dobbeltklip før din første lønnede praktik.