Skat

Du skal betale skat af din SU

Din SU er almindelig skattepligtig indkomst. Det betyder, at vi trækker skat af din SU, inden vi udbetaler den til dig.

Arbejdsmarkedsbidrag og ATP

Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag eller ATP af din SU.

Ændre skattekort

Når vi trækker skat af din SU, bruger vi som udgangspunkt dit hovedkort eller frikort. Ønsker du, at vi i stedet skal bruge dit bikort eller en forhøjet trækprocent, skal du oplyse det i minSU.

Ændret indkomst

Hvis der i løbet af året sker ændringer i din indkomst eller dit fradrag (for eksempel hvis du får erhvervsarbejde, mens du får SU), skal du foretage ændringerne i Skattestyrelsens TastSelvBorger. Vi får automatisk dine nye skatteoplysninger.

Skattestyrelsen

Betaler du for lidt i skat

Du skal være opmærksom på, om du kommer til at betale for lidt i skat. Det kan du komme til, hvis dit månedsfradrag fra hovedkortet bruges flere steder (for eksempel af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og en anden arbejdsgiver samtidig). Det er dit eget ansvar at få enten din arbejdsgiver eller os til at trække din skat på baggrund af et af dine andre kort. Ønsker du, at vi trækker din skat på baggrund af et andet kort, skal du gøre os opmærksom på det i minSU, og du skal være opmærksom på, at vi ikke kan ændre med tilbagevirkende kraft.

Skattefritagelse

Hvis du bor i udlandet, kan du undersøge, om du kan få skattefritagelse hos Skattestyrelsen. Kan du fritages, får vi ikke altid oplysningen om skattefritagelse direkte fra SKAT. Hvis du vil være sikker på, at vi ikke trækker skat af din SU, skal du derfor sende en kopi af fritagelsen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen via Digital Post på borger.dk.

Har styrelsen ikke modtaget dine skatteoplysninger eller information om din skattefritagelse indenfor to måneder fra din ansøgning i minSU, vil der blive trukket 55 % i skat af din SU.

Hvis du forlænger din uddannelse eller hvis du søger SU til en ny uddannelse, skal du sende os en kopi af skattefritagelsen igen.

Fakta

Hvis du ikke har fået SU i en periode, men skal have det igen, henter styrelsen automatisk dine skatteoplysninger i eIndkomstregistret.
Afslutter eller afbryder du din uddannelse eller får du ikke længere SU, giver styrelsen Skattestyrelsen besked om det.

Værd at vide

Oplysningerne om din skat henter vi automatisk i eIndkomstregistret hos Skattestyrelsen, og du skal derfor ikke give os besked. Når du bliver tildelt SU eller ændrer din SU, får du en støttemeddelelse fra os. Her kan du se, hvilket fradrag og hvilken trækprocent vi bruger, og hvor meget vi trækker i skat hver måned.