Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan få tilskud til dækning af deltagerbetaling til almen voksenuddannelse, hf-enkeltfagsundervisning og enkeltfagsstudentereksamen

Du søger om tilskud til dækning af deltagerbetaling i minSU.

Så meget kan du få

Du kan højst få dækket 85 procent af det månedlige beløb. Hvis du for eksempel betaler 1.000 kroner om måneden for undervisning, kan du højst få 850 kroner om måneden i tilskud.

Sats 2024

Der er et maksimum for, hvor meget du kan få udbetalt i tilskud per måned. I 2024 kan du maksimalt få 2.662 kr. (før skat) i tilskud per måned.

Forældreafhængig SU

Er din SU-sats afhængig af dine forældres indtægt, tildeles tilskuddet til dækning af deltagerbetaling også ud fra dine forældres indkomst. Tilskuddet kan derfor blive nedsat eller helt bortfalde, hvis dine forældres indkomst er for høj.

Udbetaling

Vi udbetaler dit tilskud til deltagerbetaling månedligt sammen med din almindelige SU.

Skat

Du skal betale skat af tilskuddet til deltagerbetaling.