Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Læs om økonomi, når du er forælder og de muligheder du har

Er du udeboende, eller bliver du udeboende mens du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, skal du ikke have en særlig godkendelse fra dit uddannelsessted for at få udeboende SU, når du får et barn.

Når du er eller bliver forælder under uddannelsen, er der – ud over den særlige støtte til forældre – forskellige muligheder for at forbedre din økonomi.

Du må tjene mere

Når du har et barn, får du et højere fribeløb og må derfor tjene mere. Fribeløbet per år stiger automatisk med et fast beløb per år for hvert barn, du har under 18 år. Får du et barn, mens du læser, bliver dit fribeløb forhøjet for hele året.

Så meget må du tjene

Bopæl og satser for forældre

Hvis du får et barn, mens du går på en ungdomsuddannelse og er under 20 år, er din SU ikke længere afhængig af dine forældres indkomst. Det betyder, at du får den højeste SU-sats (enten som hjemmeboende eller udeboende), uanset hvor meget dine forældre tjener.

Er du udeboende, eller bliver du udeboende, skal du ikke have en særlig godkendelse for at få udeboende SU, når du er forælder.

Barselsdagpenge

Hvis du er berettiget til at få barselsdagpenge på baggrund af indkomst fra et (fritids)job (det vil sige barselsdagpenge træder i kraft i stedet for din indkomst fra dit (fritids)job, kan du kombinere dem med din ekstra SU. Det betyder, at du kan modtage barselsdagpenge og SU på samme tid.

Går du på barsel i en periode, hvor du er i lønnet praktik, hvor barselsdagpengene erstatter praktiklønnen, kan du dog ikke få SU og barselsdagpenge samtidig, fordi praktikløn i forvejen udelukker SU.

Vær opmærksom på, at barselsdagpenge indgår i det beløb, du må tjene ved siden af din SU

Spørg dit uddannelsessted, hvis du har spørgsmål.

Ordninger for børnetilskud

Når du er under uddannelse og har et barn, har du mulighed for at søge et særligt børnetilskud til forældre under uddannelse fra Udbetaling Danmark. Du kan ikke få det særlige børnetilskud samtidig med, at du får forsørgertillæg til enlige forsørgere.

Skal du i en periode i lønnet praktik (der udelukker SU og forsørgertillæg), har du i visse tilfælde mulighed for at søge et supplerende børnetilskud til forældre i praktik i denne periode.

Er du enlig forsørger, har du mulighed for at få et ekstra børnetilskud. Du skal modtage dette ekstra børnetilskud for at være berettiget til SU-forsørgertillæg til enlige forsørgere.

Tilskuddene gives efter Lov om børnetilskud.

Læs mere og se, hvordan du søger på borger.dk.