Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Enlige forsørgere med børn anbragt uden for hjemmet har mulighed for at søge om forsørgertillæg

Hvis du er enlig forsørger, og dit barn er anbragt uden for hjemmet (efter lov om social service), har du mulighed for at søge om forsørgertillæg som enlig forsørger, selv om du ikke modtager det ekstra børnetilskud.
Du søger om forsørgertillægget ved at udfylde skemaet "Ansøgning om forsørgertillæg til enlig forsørger med et anbragt barn" og sende det til styrelsen.

Ansøgning om forsørgertillæg til enlig forsørger med et anbragt barn

Timeantal på enkeltundervisning

Er dit anbragte barn under 7 år, og læser du enkeltfag, skal du have mindst 23 timer skemalagt om ugen, for at kunne få SU.

Midlertidig ordning frem til og med 2019

Ordningen er led i satspuljeaftalen på beskæftigelsesområdet, hvor der blev afsat penge til at enlige forsørgere på SU, hvis barn/børn er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, skal have adgang til at modtage forsørgertillæg som enlig. Ordningen kører frem til udgangen af 2019, hvorefter der skal tages fornyet stilling til initiativet.

Ændringen vedrører studerende, der ikke har ret til ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark, da deres barn er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Ordningen er foreløbig forlænget til og med 2019.