Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan få ekstra SU-rater, hvis du får barn, mens du går på en ungdomsuddannelse

Nye regler fra 1. august 2022

Fra 1. august 2022 gælder der nye regler for ekstra SU, når du får barn under uddannelsen. Du kan læse mere på siden TEMA: Nye regler for ekstra SU i forbindelse med fødsel og adoption pr. 1. august 2022.

Ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adpotion

Hvis du får barn under en ungdomsuddannelse, kan du få ekstra SU (fødselsrater) i en begrænset periode. Mødre kan få 12 måneders ekstra SU-rater og SU-lån, mens fædre kan få seks måneders ekstra SU-rater og SU-lån.

For at få de ekstra SU-fødselsrater må du ikke være erklæret studieinaktiv i måneden inden, vi udbetaler pengene. For eksempel skal du være studieaktiv i april for at få ekstra SU i maj. Derimod behøver du ikke være studieaktiv i den periode, hvor du får den ekstra SU udbetalt – det bestemmer du selv.

Du kan ikke få de ekstra SU-rater udbetalt samtidig med, at du:

Du skal være mor

Hvis du bliver mor, mens du går på en ungdomsuddannelse, kan du:

  • få 12 måneders ekstra SU-rater
  • tidligst søge om ekstra SU-rater tre måneder før terminsdatoen
  • få de ekstra SU-rater udbetalt fra to måneder før, du får barnet til tolv måneder efter (men maksimalt i 12 måneder i alt)
  • få de ekstra SU-rater udbetalt som enkeltrater i 12 måneder eller som dobbeltrater i seks måneder. Du kan også kombinere enkelt- og dobbeltrater og for eksempel få udbetalt enkeltrater i seks måneder og dobbeltrater i tre måneder.

Du skal aflevere dokumentation i form af en vandrejournal, fødselsattest/personattest eller eventuelt omsorgs- eller ansvarserklæring med myndighedspåtegning.

Du skal være far

Hvis du bliver far, mens du går på en ungdomsuddannelse, kan du:

  • få seks måneders ekstra SU-rater
  • tidligst søge en måned før, du vil have dine ekstra SU-rater udbetalt
  • tidligst få udbetalt den ekstra SU fra den måned, du får barnet
  • få udbetalt de ekstra SU-rater inden for de første seks måneder efter, du får barnet
  • få de ekstra SU-rater udbetalt som enkeltrater i seks måneder og/eller som dobbeltrater i tre måneder. Du kan også kombinere enkelt- og dobbeltrater og for eksempel få udbetalt enkeltrater i to måneder og dobbeltrater i to måneder.

Hvis du er gift med moren, er det tilstrækkeligt at dokumentere det forventede faderskab ved at vedlægge en kopi af vandrejournal og vielsesattest.

Hvis du ikke er gift med moren, skal du aflevere dokumentation i form af en kopi af fødselsattesten/personattesten på dit uddannelsessted. Står dit navn ikke på fødselsattesten/personattesten, skal du også vedlægge en kopi af faderskabserklæring eller omsorgs- eller ansvarserklæring med myndighedspåtegning.

Sådan søger du

Du søger ekstra SU i minSU. Du skal også aflevere dokumentation i form af vandrejournal, fødselsattest/personattest eller faderskabserklæring til dit uddannelsessted. Læs mere på kvitteringen i ansøgningen.

Log ind i minSU med dit NemID/MitID her.

Du skal vente på at starte uddannelse igen

I nogle tilfælde kan du ikke genoptage din uddannelse lige efter, du har brugt den ekstra SU, fordi dit uddannelsessted ikke ønsker at modtage dig på det tidspunkt af året. Hvis det sker, kan du søge om dispensation til at få almindelig SU, i perioden indtil du igen er tilbage på din uddannelse. Du søger dispensation på dit uddannelsessted.

Tillæg til forsørgere

Du kan ikke modtage tillæg til forsørgere, samtidig med at du får udbetalt fødselsrater.

Ekstra SU er forudbetalt

SU udbetales forud og kan tidligst udbetales fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgningen er modtaget i minSU – det gælder også fødselsrater. SU kan ikke tildeles med tilbagevirkende kraft.