Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Læs om de nye regler, der træder i kraft 1. august 2022 i forbindelse med fødsel og adoption

Siden opdateres løbende frem mod 1. august 2022.

Fra 1. august 2022 vil der være fuld ligestilling mellem kønnene i SU-systemet i forbindelse med fødsel eller adoption. Folketinget har den 2. december 2021 vedtaget lovforslag om ekstra SU til studerende, der bliver forældre under deres uddannelse.

De nye regler, der gælder fra 1. august 2022, betyder, at:

  • begge forældre kan få tildelt op til ni måneders ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption
  • hver forælder kan overføre op til tre måneder af den ekstra SU til den anden forælder, hvis begge forældre er SU-berettigede, uanset om de går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse
  • forældre på ungdomsuddannelser kan få den ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption udbetalt i en periode på op til 18 måneder fra fødslen/adoptionen. Forældre på videregående uddannelser skal (som hidtil) bruge de ekstra SU-klip i den uddannelse, den studerende er i gang med, når barnet fødes eller adopteres 
  • enlige forsørgere kan få tildelt op til 12 måneders ekstra SU i forbindelse med fødslen eller adoptionen, men kan ved uddannelsesskift søge fødsels-støtte efter de vilkår, der gælder, når man får barn før en uddannelse
  Regler til 31/7-22  Regler fra 1/8-22 
Måneder med ekstra SU  Mor Op til 12 SU-klip/rater Mor Op til 9 måneder
Far/
medmor
Op til 6 SU-klip/rater Far/
medmor
Op til 9 måneder
Måneder, du kan overføre ekstra SU til anden forælder  Mor

Ungdomsuddannelser:
0 rater

Videregående uddannelser:
Op til 6 SU-klip

Mor Op til 3 måneder
Far/
medmor
Kan ikke overføre Far/
medmor
Op til 3 måneder
Periode, du kan få udbetalt ekstra SU  Mor Ungdomsuddannelser:
Fra 2 måneder før fødsels- /adoptionsmåned - til 12 måneder efter fødsels- /adoptionsmåned

Videregående uddannelse:
Fra 2 måneder før fødsels- /adoptionsmåned - til du afslutter din uddannelse
Mor

Ungdomsuddannelser:
Fra 2 måneder før fødsels- /adoptionsmåned - til 18 måneder efter fødsels- /adoptionsmåned

Videregående uddannelse:
Fra 2 måneder før fødsels- /adoptionsmåned - til du afslutter din uddannelse

Far/
medmor

Ungdomsuddannelser:
Fra fødsels- /adoptionsmåned til 12 måneder efter fødsels- /adoptionsmåned


Videregående uddannelse:
Fra fødsels- /adoptionsmåned - til du afslutter din uddannelse

Far/
medmor

Ungdomsuddannelser:
Fra fødsels- /adoptionsmåned - til 18 måneder efter fødsels- /adoptionsmåned

Videregående uddannelse:
Fra fødsels- /adoptionsmåned - til du afslutter din uddannelse

Du kan se de gældende regler (frem til 1. august 2022) om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption her

Ansøgninger før 1. august 2022

Studerende, som søger om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption før den 1. august 2022, vil få behandlet ansøgningen efter de nuværende regler, hvor mor tildeles op til 12 måneders ekstra SU, og far/medmor tildeles op til seks måneders ekstra SU.

Dette vil gælde uanset om barnet, der søges om ekstra SU på baggrund af, er født eller modtaget den 1. august 2022 eller senere, eller om barnet er født eller modtaget før den 1. august 2022. Læs om, hvornår du tidligst kan søge om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption her.

Ansøgninger om ekstra måneder med SU i forbindelse med fødsel eller adoption er i dag kun delvist digitaliseret. Det betyder, at du i dag selv skal sende dokumentation for forventet fødsel med videre til dit uddannelsessted, når du søger om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption. På samme måde skal du aflevere en manuel ansøgning på dit uddannelsessted, hvis du ønsker at overføre ekstra måneder med SU til den anden forælder.

Søger du ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption før 1. august 2022, skal SU-medarbejderen på dit uddannelsessted inddrages i, hvordan og hvornår du ønsker støtten udbetalt - se hvordan du søger her.

Digital ansøgning efter 1. august 2022

Efter 1. august 2022 åbnes der en fuldt digital ansøgning om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption i minSU. Den nye ansøgning vil gøre, at de fleste studerende ikke længere skal sende dokumentation i forbindelse med, at de søger ekstra SU til fødsels og adoption, da vi som noget nyt automatisk vil hente dokumentation i form af opslag i CPR.

I den nye digitale ansøgning i minSU vil det også blive muligt at overføre ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption til den anden forælder, ligesom det bliver muligt selv at planlægge, hvordan og hvornår du ønsker at få den ekstra SU udbetalt i en digital udbetalingsplan. 

Generelle spørgsmål

Se svar på generelle spørgsmål om de regler, der træder i kraft 1. august 2022:

Jeg har termin 2. august 2022 – hvilke regler er jeg omfattet af?

Svar: Det er tidspunktet for din ansøgning om ekstra SU-klip/-rater i forbindelse med fødsel eller adoption, der afgør, om du er omfattet af de nye regler, der træder i kraft 1. august 2022. Du (mor) kan tidligst søge om de ekstra SU-klip/-rater tre måneder før terminsdato. Søger du derfor om de ekstra SU-klip/-rater før 1. august 2022, er du omfattet af de regler, der gælder frem til 1. august 2022, og har altså mulighed for at få op til 12 ekstra SU-klip/-rater (mor).

Søger du om de ekstra SU-klip/-rater efter 1. august 2022, er du omfattet af de regler, der gælder fra 1. august 2022, og har mulighed for at få op til 9 ekstra SU-klip/-rater (12 SU-klip/-rater, hvis du er enlig forsørger).

Jeg forventer at blive far/medmor 2. august 2022 – hvilke regler er jeg omfattet af?

Svar: Det er tidspunktet for din ansøgning om ekstra SU-klip/-rater i forbindelse med fødsel eller adoption, der afgør, om du er omfattet af de nye regler, der træder i kraft 1. august 2022. Du (far/medmor) kan tidligst søge om de ekstra SU-klip/-rater en måned før terminsdato. Søger du om de ekstra SU-klip/-rater før 1. august 2022, er du omfattet af de regler, der gælder frem til 1. august 2022, og har altså mulighed for at få op til 6 ekstra SU-klip/-rater (far/medmor).

Søger du om de ekstra SU-klip/-rater efter 1. august 2022, er du omfattet af de regler, der gælder fra 1. august 2022, og har mulighed for at få op til 9 ekstra SU-klip/-rater (12 SU-klip/-rater, hvis du er enlig forsørger).

Jeg bliver forælder før 1. august 2022, og jeg begynder en ny uddannelse efter 1. august 2022 – hvornår skal jeg søge om ekstra SU-klip/-rater?

Svar: Du kan i udgangspunktet selv vælge, om du vil søge ekstra SU til fødsel og adoption før eller efter 1. august 2022 og dermed vælge, om du vil være omfattet af de nye regler, der træder i kraft 1. august 2022. Du kan dog tidligst søge almindelig SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Læs også om, hvornår du tidligst kan søge om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption til ungdomsuddannelser her eller til videregående uddannelse her.

Du skal være opmærksom på, at der er særlige regler for, hvor mange måneders ekstra SU-klip/-rater, du kan få tildelt, hvis du bliver forælder, inden du begyndte på den uddannelse, du søger om ekstra SU-klip/-rater til. Husk i den sammenhæng, at bachelor- og kandidatuddannelsen er to separate uddannelser. Du kan læse mere på siden Du fik barn før din uddannelse/mens du holdt orlov.

Vi er begge studerende og skal være forældre i begyndelsen af august 2022 – skal vi søge om ekstra SU på samme tidspunkt, så vi er omfattet af samme regler?

Svar: Det er tidspunktet for ansøgningen om ekstra SU-klip/-rater i forbindelse med fødsel eller adoption, der afgør, om du er omfattet af de nye regler, der træder i kraft 1. august 2022. Læs om, hvornår du tidligst kan søge om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption til ungdomsuddannelser her eller til videregående uddannelse her.

Det er ikke et krav, at I som forældre skal søge om ekstra SU på samme tidspunkt og dermed være omfattet af de samme regler. Mor og far/medmor kan altså vælge at søge om den ekstra SU på forskellige tidspunkter (før eller efter 1. august 2022), og kan dermed være omfattet af forskellige regler. Muligheden for overførsel af ekstra SU-klip/rater følger også af ansøgningstidspunktet.

Mere information

Kontakt dit uddannelsessted, hvis du har spørgsmål om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption.