Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Læs om de nye regler, der træder i kraft 1. august 2022 i forbindelse med fødsel og adoption

Siden opdateres løbende frem mod 1. august 2022.

Fra 1. august 2022 vil der være fuld ligestilling mellem kønnene i SU-systemet i forbindelse med fødsel eller adoption. Folketinget har den 2. december 2021 vedtaget lovforslag om ekstra SU til studerende, der bliver forældre under deres uddannelse.

De nye regler, der gælder fra 1. august 2022, betyder, at:

  • begge forældre kan få tildelt op til ni måneders ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption
  • hver forælder kan overføre op til tre måneder af den ekstra SU til den anden forælder, hvis begge forældre er SU-berettigede, uanset om de går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse
  • enlige forsørgere kan få tildelt op til 12 måneders ekstra SU i forbindelse med fødslen eller adoptionen
      Regler til 31. juli 2022Regler fra 1. august 2022
Måneder med 
ekstra SU
Mor Op til 12
SU-klip/-rater 
Mor Op til 9 måneder

 

Far/medmor Op til 6
SU-klip/-rater
Far/medmor Op til 9 måneder

Måneder du kan
overføre ekstra SU 
til
den anden forælder

Mor 0 klip på ungdomsuddannelser

Op til 6 SU-klip på
videregående uddannelse
Mor Op til 3 måneder

 

Far/medmor Kan ikke overføre Far/medmor Op til 3 måneder

 

Du kan se de gældende regler (frem til 1. august 2022) om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption her

Ansøgninger før 1. august 2022

Studerende, som søger om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption før den 1. august 2022, vil få behandlet ansøgningen efter de nuværende regler, hvor mor tildeles op til 12 måneders ekstra SU, og far/medmor tildeles op til seks måneders ekstra SU.

Dette vil gælde uanset om barnet, der søges om ekstra SU på baggrund af, er født eller modtaget den 1. august 2022 eller senere, eller om barnet er født eller modtaget før den 1. august 2022. Læs om, hvornår du tidligst kan søge om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption her.

Generelle spørgsmål

Se svar på generelle spørgsmål om de regler, der træder i kraft 1. azugust 2022:

Jeg har termin 2. august 2022 – hvilke regler er jeg omfattet af?

Svar: Det er tidspunktet for din ansøgning om ekstra SU-klip/-rater i forbindelse med fødsel eller adoption, der afgør, om du er omfattet af de nye regler, der træder i kraft 1. august 2022. Du (mor) kan tidligst søge om de ekstra SU-klip/-rater tre måneder før terminsdato. Søger du derfor om de ekstra SU-klip/-rater før 1. august 2022, er du omfattet af de regler, der gælder frem til 1. august 2022, og har altså mulighed for at få op til 12 ekstra SU-klip/-rater (mor).

Søger du om de ekstra SU-klip/-rater efter 1. august 2022, er du omfattet af de regler, der gælder fra 1. august 2022, og har mulighed for at få op til 9 ekstra SU-klip/-rater (12 SU-klip/-rater, hvis du er enlig forsørger).

Jeg forventer at blive far/medmor 2. august 2022 – hvilke regler er jeg omfattet af?

Svar: Det er tidspunktet for din ansøgning om ekstra SU-klip/-rater i forbindelse med fødsel eller adoption, der afgør, om du er omfattet af de nye regler, der træder i kraft 1. august 2022. Du (far/medmor) kan tidligst søge om de ekstra SU-klip/-rater en måned før terminsdato. Søger du om de ekstra SU-klip/-rater før 1. august 2022, er du omfattet af de regler, der gælder frem til 1. august 2022, og har altså mulighed for at få op til 6 ekstra SU-klip/-rater (far/medmor).

Søger du om de ekstra SU-klip/-rater efter 1. august 2022, er du omfattet af de regler, der gælder fra 1. august 2022, og har mulighed for at få op til 9 ekstra SU-klip/-rater (12 SU-klip/-rater, hvis du er enlig forsørger).

Jeg bliver forælder før 1. august 2022, og jeg begynder en ny uddannelse efter 1. august 2022 – hvornår skal jeg søge om ekstra SU-klip/-rater?

Svar: Du kan i udgangspunktet selv vælge, om du vil søge ekstra SU til fødsel og adoption før eller efter 1. august 2022 og dermed vælge, om du vil være omfattet af de nye regler, der træder i kraft 1. august 2022. Du kan dog tidligst søge almindelig SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Læs også om, hvornår du tidligst kan søge om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption til ungdomsuddannelser her eller til videregående uddannelse her.

Du skal være opmærksom på, at der er særlige regler for, hvor mange måneders ekstra SU-klip/-rater, du kan få tildelt, hvis du bliver forælder, inden du begyndte på den uddannelse, du søger om ekstra SU-klip/-rater til. Husk i den sammenhæng, at bachelor- og kandidatuddannelsen er to separate uddannelser. Du kan læse mere på siden Du fik barn før din uddannelse/mens du holdt orlov.

Vi er begge studerende og skal være forældre i begyndelsen af august 2022 – skal vi søge om ekstra SU på samme tidspunkt, så vi er omfattet af samme regler?

Svar: Det er tidspunktet for ansøgningen om ekstra SU-klip/-rater i forbindelse med fødsel eller adoption, der afgør, om du er omfattet af de nye regler, der træder i kraft 1. august 2022. Læs om, hvornår du tidligst kan søge om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption til ungdomsuddannelser her eller til videregående uddannelse her.

Det er ikke et krav, at I som forældre skal søge om ekstra SU på samme tidspunkt og dermed være omfattet af de samme regler. Mor og far/medmor kan altså vælge at søge om den ekstra SU på forskellige tidspunkter (før eller efter 1. august 2022), og kan dermed være omfattet af forskellige regler. Muligheden for overførsel af ekstra SU-klip/rater følger også af ansøgningstidspunktet.

Mere information

Kontakt dit uddannelsessted, hvis du har spørgsmål om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption.