Print Læs højt

04. oktober 2023 kl. 07:00

minSU er lukket fredag i tidsrummet 8:00-10:00

Fredag den 6. oktober 2023 skal minSU opdateres. Systemet er derfor lukket i tidsrummet 8:00 - 10:00 fredag morgen.

Søg Menu
Luk

Du har mulighed for at få fødsels-støtte, hvis du har fået barn, inden du er startet på din uddannelse, eller mens du har haft orlov fra din uddannelse

Du er omfattet af de nye regler, hvis du søger om ekstra støtte til forældre den 1. august 2022 eller senere.

Har du søgt om fødselsrater eller -klip i forbindelse med fødsel eller adoption før din uddannelse/mens du var på orlov før 1. august 2022, læs mere her. Når du er omfattet af de tidligere regler, kan du ikke benytte den digitale udbetalingsplan i minSU. Du skal kontakte dit uddannelsessted, hvis du har spørgsmål til udbetaling af fødselsklip/-rater.

Søgt 1. august 2022 eller senere

Når du søger støtte i forbindelse med fødsel eller adoption den 1. august 2022 eller senere, kan du få ”fødsels-støtte”, som tildeles efter de nye regler.

For at få fødsels-støtte må du tidligst være blevet forælder:

  • højst 9 måneder før uddannelsen starter eller genoptages efter orlov, hvis du er blevet forælder
  • højst 12 måneder før uddannelsen starter eller genoptages efter orlov, hvis du er blevet forælder og er enlig forsørger

Derudover skal du opfylde de generelle betingelser for at få SU. Vær opmærksom på, at du ikke kan få fødsels-støtte samtidig med, at du modtager forsørgertillæg eller forhøjet SU-lån til forsørgere.

Sådan søger du

Du søger fødsels-støtte i minSU. Log ind i minSU med dit NemID/MitID her.

Så meget kan du få

For at regne ud hvor mange måneders fødsels-støtte du kan få, skal du se på, hvor mange hele kalendermåneder, der ligger imellem fødselsmåned og den måned, du starter på uddannelsen eller genoptager den efter orlov. Det antal måneder, der er gået, skal du trække fra 9 (eller 12 hvis du er er enlig forsørger).

Eksempler

Hvis du bliver forælder i for eksempel april og starter på uddannelsen i september, kan du få 5 måneder med fødsels-støtte (der går 4 hele måneder mellem fødsel og start på din uddannelse (maj, juni, juli og august), og når du trækker 4 fra 9, er der 5 måneder tilbage).

Hvis du er enlig forsørger og bliver forælder i for eksempel april og starter på uddannelsen i september, kan du få 8 måneders ekstra SU (der går fire hele måneder mellem fødsel og start på din uddannelse (maj, juni, juli og august), og når du trækker 4 fra 12, er der 8 måneder tilbage).

Fødsels-støtte på ungdomsuddannelse

På en ungdomsuddannelse kan du:

  • ikke få ekstra støtte udbetalt samtidig med, at du får almindelig SU
  • få din ekstra støtte udbetalt som enkelt fødsels-støtte eller dobbelt fødsels-støtte (kræver at du minimum har ret til to måneder med fødsels-støtte)
  • få udbetalt fødsels-støtte inden for 18 måneder efter barnets fødslen
  • overføre op til 3 måneders fødsels-støtte til barnets anden forælder, hvis den anden forælder opfylder betingelserne for at få SU (dog ikke, hvis den anden forælder er enlig forsørger). I skal begge have søgt om fødsels-støtte 1. august 2022 eller senere.

Fødsels-støtte på videregående uddannelse

På en videregående uddannelse kan du:

  • selv bestemme hvornår i den uddannelse, du har fået barnet under, du vil have fødsels-støtte udbetalt
  • få udbetalt fødsels-støtte på tre forskellige måder - læs mere om udbetalingsmåder og se tidsfrister her
  • overføre op til 3 måneder af den ekstra SU til barnets anden forælder, hvis den anden forælder opfylder betingelserne for at få SU (dog ikke, hvis den anden forælder er enlig forsørger). I skal begge have søgt om fødsels-støtte 1. august 2022 eller senere.

Tvillinger

Hvis du har fået mere end ét barn, for eksempel tvillinger, kan du kun få fødsels-støtte, som hvis du har fået ét barn, da vi ikke giver SU per barn. Vær opmærksom på at du må tjene mere ved siden af din SU.

Adoption

Hvis du adopterer et barn, inden din uddannelse er startet, kan du få fødsels-støtte efter samme regler som biologiske forældre. I den digitale ansøgning oplyser du adoptionsdatoen i feltet ”terminsdato”. Du skal efterfølgende sende dokumentation for adoptionen til styrelsen.

Fødsels-støtte på tidligere uddannelse

Hvis du tidligere har fået udbetalt fødsels-støtte (eller det, der indtil 1. august 2022 hed ekstra SU-rater/-klip) for samme barn, skal der fra de 9 eller 12 (hvis du er enlig forsørger) måneders fødsels-støtte trækkes det antal hele kalendermåneder, der ligger mellem fødselsmåneden og studiestartsmåneden (eller du vender tilbage fra orlov).

Du kan dog aldrig få mere end 9 eller 12 (hvis du er enlig forsørger) måneder med fødsels-støtte i alt.

Har du tidligere fået udbetalt fødsels-støtte/ekstra SU i dobbeltrater eller dobbeltklip under en tidligere uddannelse, skal der fra de 9 eller 12 (hvis du er enlig forsørger) måneders fødsels-støtte trækkes både det antal hele kalendermåneder, der ligger mellem fødselsmåneden og studiestartsmåneden (eller du vender tilbage fra orlov) og det antal måneder, du fik dobbelt SU.

Sammen med den ekstra SU du fik under den tidligere uddannelse, kan du dog aldrig få mere end 12 måneders ekstra SU i alt.

Enlig forsørger

Fik du barn før din uddannelse/mens du holdt orlov, og er du enlig forsørger, skal du modtage ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark for at få op til 12 måneders fødsels-støtte.

Du søger om op til 12 måneders fødsels-støtte som enlig forsørger i minSU.

Når du har søgt, får du besked i Digital Post på borger.dk om, at du skal sende dokumentation til styrelsen for, at du modtager ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark. Du skal sende dokumentationen via Digital Post fra borger.dk.

Du kan ikke modtage forsørgertillæg, samtidig med at du får udbetalt fødsels-støtte.

Du søger ekstra børnetilskud til enlige forsørgere hos Udbetaling Danmark. Tilskuddet udbetales hvert kvartal.