Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan få ekstra SU-rater, hvis du får barn, mens du går på en ungdomsuddannelse

Du kan få ekstra SU-rater, hvis du får barn, mens du går på en ungdomsuddannelse og søgte særlig støtte til forældre før 1. august 2022

Nye regler fra 1. august 2022

Fra 1. august 2022 er der trådt nye regler om særlig støtte til forældre i forbindelse med fødsel og adoption i kraft. Du kan læse om reglerne og fødsels-støtte her.

Ekstra SU-rater i forbindelse med fødsel eller adpotion (før 1. august 2022)

Hvis du fik barn under en ungdomsuddannelse, kan du få ekstra SU (fødselsrater) i en begrænset periode.

 • Mødre kan få 12 måneders ekstra SU-rater og eventuelt SU-lån
 • Fædre kan få seks måneders ekstra SU-rater og eventuelt SU-lån

For at få de ekstra SU-fødselsrater må du ikke være erklæret studieinaktiv i måneden inden, vi udbetaler pengene. For eksempel skal du være studieaktiv i april for at få ekstra SU i maj. Derimod behøver du ikke være studieaktiv i den periode, hvor du får den ekstra SU udbetalt – det bestemmer du selv.

Du kan ikke få de ekstra SU-rater udbetalt samtidig med, at du:

 

Du er mor

Hvis du bliver mor, mens du går på en ungdomsuddannelse, kan du:

 • få 12 måneders ekstra SU-rater
 • tidligst søge om ekstra SU-rater tre måneder før terminsdatoen
 • få de ekstra SU-rater udbetalt fra to måneder før, du får barnet til tolv måneder efter (men maksimalt i 12 måneder i alt)
 • få de ekstra SU-rater udbetalt som enkeltrater i 12 måneder eller som dobbeltrater i seks måneder. Du kan også kombinere enkelt- og dobbeltrater og for eksempel få udbetalt enkeltrater i seks
 • måneder og dobbeltrater i tre måneder

Du skal aflevere dokumentation i form af en vandrejournal, fødselsattest/personattest eller eventuelt omsorgs- eller ansvarserklæring med myndighedspåtegning.

Du er far

Hvis du bliver far, mens du går på en ungdomsuddannelse, kan du:

 • få seks måneders ekstra SU-rater
 • tidligst søge en måned før, du vil have dine ekstra SU-rater udbetalt
 • tidligst få udbetalt den ekstra SU fra den måned, du får barnet
 • få udbetalt de ekstra SU-rater inden for de første seks måneder efter, du får barnet
 • få de ekstra SU-rater udbetalt som enkeltrater i seks måneder og/eller som dobbeltrater i tre måneder. Du kan også kombinere enkelt- og dobbeltrater og for eksempel få udbetalt enkeltrater i to måneder og dobbeltrater i to måneder.

Hvis du er gift med moren, er det tilstrækkeligt at dokumentere det forventede faderskab ved at vedlægge en kopi af vandrejournal og vielsesattest.

Hvis du ikke er gift med moren, skal du aflevere dokumentation i form af en kopi af fødselsattesten/personattesten på dit uddannelsessted. Står dit navn ikke på fødselsattesten/personattesten, skal du også vedlægge en kopi af faderskabserklæring eller omsorgs- eller ansvarserklæring med myndighedspåtegning.

Du skal vente på at starte uddannelse igen

I nogle tilfælde kan du ikke genoptage din uddannelse lige efter, du har brugt den ekstra SU, fordi dit uddannelsessted ikke ønsker at modtage dig på det tidspunkt af året. Hvis det sker, kan du søge om dispensation til at få almindelig SU, i perioden indtil du igen er tilbage på din uddannelse. Du søger dispensation på dit uddannelsessted.

Ekstra SU er forudbetalt

SU udbetales forud og kan tidligst udbetales fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgningen er modtaget i minSU – det gælder også fødselsrater. SU kan ikke tildeles med tilbagevirkende kraft.