Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan få ekstra SU-klip, hvis du får barn, mens du går på en videregående uddannelse og søgte særlig støtte til forældre før 1. august 2022

Nye regler fra 1. august 2022

Fra 1. august 2022 er der trådt nye regler om særlig støtte til forældre i forbindelse med fødsel og adoption i kraft. Du kan læse om reglerne og fødsels-støtte her.

Ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adpotion (før 1. august 2022)

Hvis du får barn under en videregående uddannelse og søgte støtte før 1. august 2022, kan du få ekstra SU-klip (fødselsklip) – også selv om du har brugt alle dine almindelige SU-klip.

For at få de ekstra SU-klip må du ikke være erklæret studieinaktiv i måneden inden, vi udbetaler pengene (du skal være studieaktiv i april for at få ekstra SU i maj). Derimod behøver du ikke være studieaktiv i den periode, hvor du får de ekstra SU-klip udbetalt – men du må gerne.

Du kan ikke få de ekstra SU-klip udbetalt samtidig med, at du:

Du er mor

Hvis du bliver mor, mens du går på en videregående uddannelse, kan du:

 • få 12 måneders ekstra SU-klip
 • tidligst søge om de ekstra klip tre måneder før terminsdatoen
 • få de ekstra SU-klip udbetalt fra to måneder før terminsdatoen
 • selv bestemme hvornår i den uddannelse, du har fået barnet, du vil have de ekstra klip udbetalt
 • få udbetalt de ekstra SU-klip på tre forskellige måder
 • vælge at overføre op til seks måneder af de 12 måneders ekstra SU-klip du har til rådighed til barnets far. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne
 • for at få SU (barnets far kan ikke overføre ekstra SU til dig)

Du skal aflevere dokumentation i form af en vandrejournal, fødselsattest/personattest eller eventuelt omsorgs- eller ansvarserklæring med myndighedspåtegning.

Du er far

Hvis du bliver far, mens du går på en videregående uddannelse, kan:

 • du få seks måneders ekstra SU-klip
 • du kan tidligst søge en måned før, du vil have dine ekstra SU-klip udbetalt. Er du gift med moren, skal du dokumentere det forventede faderskab med kopi af vandrejournal og vielsesattest. Er du
 • ikke gift med moren, skal du aflevere en kopi af fødselsattesten/personattesten som dokumentation på dit uddannelsessted (står dit navn ikke på, skal du også vedlægge en kopi af
 • faderskabserklæring eller omsorgs- eller ansvarserklæring med myndighedspåtegning)
 • du får tidligst udbetalt den ekstra SU fra den måned, du får barnet
 • du selv bestemme hvornår i den uddannelse, du har fået barnet under, du vil have de ekstra klip udbetalt
 • du få udbetalt de ekstra klip på tre forskellige måder
 • barnets mor overføre op til seks måneder af de 12 måneders ekstra SU-klip hun har til rådighed til dig. Gør hun det, har du 12 måneders ekstra SU-klip. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at få SU (du kan ikke overføre noget af din ekstra SU til barnets mor)Kun under samme uddannelse

Du skal bruge de ekstra SU-klip i den uddannelse, du er i gang med, når du får barnet. Det vil sige inden, du afbryder eller afslutter uddannelsen. Du kan ikke overføre de ekstra klip til en ny uddannelse - heller ikke fra en bachelor- til en kandidatuddannelse.

Hvis du skifter til en ny uddannelse, for eksempel fra en bachelor- til en kandidatuddannelse, har du imidlertid mulighed for at søge ekstra SU-klip på samme vilkår, som hvis du får barn inden, du starter på en videregående uddannelse.

Ekstra SU er forudbetalt

SU udbetales forud og kan tidligst udbetales fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgningen er modtaget i minSU – det gælder også fødselsklip. SU kan ikke tildeles med tilbagevirkende kraft.