Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Læser du på en videregående uddannelse eller dansk erhvervsuddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der giver dig meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage dig et erhvervsarbejde, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU

Du er formentlig ikke berettiget til handicaptillæg, hvis du for eksempel kan arbejde 5-6 timer om ugen i studieperioder, herunder i weekender eller fuldtid i 5-6 uger i årets ferier. Selvom du bruger længere tid på for eksempel lektielæsning og/eller opgaveløsning, giver det som udgangspunkt ikke ret til handicaptillæg.

For at komme i betragtning til handicaptillægget, skal du opfylde de almene betingelser for at få SU. Det betyder, at du er omfattet af de samme regler som andre studerende, også for eksempel kravet om studieaktivitet.

For at få handicaptillæg skal du:

  • have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør dig nærmest ude af stand til at påtage dig et studiejob
  • modtage SU eller slutlån
  • gå på en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse

For at være berettiget til handicaptillæg skal din lidelse medføre en betydelig funktionsnedsættelse. Det kan for eksempel være, hvis du er blind, har dissemineret sklerose eller er diagnosticeret med langvarig og tilbagevendende depression. 

Din lidelse skal være lægefagligt dokumenteret. Du vil for eksempel ikke være berettiget til handicaptillæg på grund af almensymptomer som smerter i bevægeapparatet (ryg, arme eller ben), hvis der ikke er tale om en kronisk smertetilstand, som er lægefagligt dokumenteret. Du vil heller ikke være berettiget til handicaptillæg, hvis du har eller tidligere har haft en psykisk lidelse som for eksempel depression eller angst, hvor der ikke længere er svære symptomer.

Handicaptillæg til erhvervsuddannelser

Hvis du er studerende på en dansk erhvervsskole og har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du som noget nyt søge handicaptillæg i de måneder, hvor du modtager SU (grundforløbene og øvrige forløb med SU). Det kræver du har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage dig erhvervsarbejde.

Se satsen for handicaptillæg til erhvervsuddannelser her

Du må tjene mindre

Når du modtager handicaptillægget, bliver dit fribeløb sat ned. Du får nedsat fribeløb, fordi handicaptillægget kompenserer for det beløb, du kunne have tjent, hvis du ikke havde funktionsnedsættelsen. Fribeløbet er til studerende, der får legater, børnepension eller renteindtægter. Det nedsatte fribeløb giver også i særlige tilfælde den studerende mulighed for at afprøve sin erhvervsevne, og derved have en yderst begrænset lønindkomst.