Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her kan du se, hvordan forløbet er for en ansøgning om handicaptillæg.

Forventet sagsbehandlingstid for ansøgninger til videregående uddannelse

Sagsproces.png

Du søger handicaptillæg i minSU

Du søger handicaptillæg i minSU under Søg SU > Handicaptillæg. Du skal i ansøgningen oplyse, hvilken eller hvilke funktionsnedsættelser du søger for, vedhæfte lægefaglig dokumentation samt oplyse om dit arbejde og din arbejdsevne. Du vil modtage en kvittering, når du har sendt din ansøgning. 

Du kan læse mere på siden Sådan søger du.

Vi behandler din ansøgning ud fra din uploadede dokumentation

Hvis vi kan træffe afgørelse ud fra de oplysninger, du har vedhæftet i din ansøgning, får du svar cirka 4 måneder efter, vi har modtaget ansøgningen.

Hvis vi har behov for at indhente supplerende lægefaglig dokumentation for at kunne træffe afgørelse i din sag, vil du modtage en besked som Digital Post på borger.dk om det. Vi kan bede om yderligere oplysninger direkte fra hospital, speciallæge eller andet behandlingssted. Vi kan også bede dig deltage i en undersøgelse ved en uvildig speciallæge, der skal udarbejde en speciallægeerklæring. Endelig kan vi sende en attest til Digital Post, som du skal bede din læge om at udfylde. I alle disse tilfælde vil sagsbehandlingstiden blive længere. 

Du vil altid blive informeret via Digital Post, når vi har truffet afgørelse, eller når vi skal indhente yderligere oplysninger.

Vi gør opmærksom på, at hvis du har søgt handicaptillæg til en erhvervsuddannelse eller søger om forlængelse af handicaptillæg, vil sagsbehandlingstiden være væsentlig kortere.

Vi behandler din ansøgning ud fra de lægelige oplysninger, vi har hentet

Når vi har modtaget de supplerende oplysninger, vil vi sende oplysningerne i høring hos dig, hvor du har mulighed for at komme med bemærkninger. Vi behandler derefter din sag i den rækkefølge, vi har modtaget den, og sender en afgørelse til dig via Digital Post på borger.dk. I disse situationer vil sagsbehandlingstiden ligge på gennemsnitligt cirka 8 måneder.

Du kan se, hvor langt vi er med sagerne på siden Status på behandling af sager.