Print Læs højt

09. juni 2023 kl. 10:30

Vores telefoner er lukket

Vi har problemer med telefonerne i dag, og derfor er de lukket i øjeblikket. Vi fjerner boksen her, når de fungerer som normalt igen. 

Søg Menu
Luk

Betingelsen for at modtage handicaptillæg er, at du har betydelige vanskeligheder ved at have et studiejob ved siden af din uddannelse. Du har derfor et nedsat fribeløb

Dit nedsatte fribeløb er primært tiltænkt eventuelle indkomster i form af renteindtægter, børnepension, legater og lignende samt i særlige tilfælde en meget beskeden lønindkomst, der gør det muligt at afprøve din erhvervsevne. Vi vurderer, at en beskeden indkomst og afprøvning af erhvervsevne som udgangspunkt er en indkomst under det nedsatte fribeløb svarende til eksempel 2-4 timers arbejde om ugen.

Læs om indtægter, der tæller med i et fribeløb. Hvis du stadig er i tvivl om en eventuel indkomst har betydning for dit handicaptillæg, kan du skrive til os via Digital Post.

Kontrol af indkomst

Hvert år kontrollerer vi ved hjælp af oplysninger fra Skattestyrelsen, hvad du har tjent ved siden af din SU. Hvis du arbejder i et omfang, der viser, at du ikke længere har en meget begrænset erhvervsevne, kan vi tage sagen op til fornyet vurdering.

Fornyet vurdering

Når vi genoptager sager til fornyet vurdering på grund af oplysninger om indkomst, ser vi på, om du har tjent mere end det nedsatte fribeløb i et år. Det gælder også, selv om du har fravalgt handicaptillæg i nogle måneder og dermed har et højere fribeløb – ligesom det gælder, hvis du har et højere fribeløb, fordi du er forsøger. Vi vil bede dig om at redegøre for din indkomst, inden vi stopper udbetalingen af handicaptillægget.