Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Dit fribeløb er nedsat, når du modtager handicaptillæg

Modtager du handicaptillæg, har du et nedsat fribeløb, da en betingelse for at få handicaptillæg er, at du har betydelige vanskeligheder ved at have et studiejob ved siden af din uddannelse. Fribeløbet er primært tiltænkt eventuelle renteindtægter, børnepension, legater og lignende samt i særlige tilfælde en meget beskeden lønindkomst i forbindelse med, at du afprøver din erhvervsevne.
Med beskeden indkomst og afprøvning af erhvervsevne menes som udgangspunkt en indkomst under det nedsatte fribeløb, svarende til for eksempel 2-4 timers arbejde om ugen.
Når vi vurderer ansøgninger om handicaptillæg, ser vi på ansøgers evne til at påtage sig et studiejob i mindre omfang. Hvis du er i stand til at arbejde, hvad der svarer til 5-6 timer om ugen, herunder i weekender, eller fuldtid i 5-6 uger i årets ferier, og/eller du kan tjene mere end det nedsatte fribeløb, er du som udgangspunkt ikke berettiget til handicaptillæg. Der vil altid være tale om en samlet konkret vurdering i den enkelte sag.

Kontrol

Hvert år kontrollerer vi ved hjælp af oplysninger fra SKAT, hvad modtagere af handicaptillæg har tjent ved siden af deres SU. Hvis du arbejder i et omfang, der viser, at du ikke længere har en meget begrænset erhvervsevne, kan vi tage sagen op til fornyet vurdering.

Fornyet vurdering

Når vi genoptager sager til fornyet vurdering på grund af den studerendes indkomst, ser vi på, om den studerende har tjent mere end det nedsatte fribeløb i et år. Det betyder også, at studerende, som har fravalgt handicaptillæg i nogle måneder, og dermed har et højere fribeløb, eller studerende, der har et højere fribeløb, fordi de er forsørgere, vil kunne få genoptaget deres sag, hvis de har tjent mere end det nedsatte fribeløb. Du vil blive bedt om at redegøre for din indkomst, inden vi stopper udbetalingen af tillægget.
I langt de fleste sager vil vi kun tage en sag op til fornyet vurdering, hvis du har tjent mere end det nedsatte fribeløb. Vi har også genoptaget sager på baggrund af anonyme henvendelser og på baggrund af henvendelser fra de studerende selv, som har givet os grund til at genvurdere deres erhvervsevne i forhold til et studiejob.