Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Dit fribeløb er nedsat, når du modtager handicaptillæg

Modtager du handicaptillæg, har du et nedsat fribeløb, da det er en betingelse for at få handicaptillæg, at du har betydelige vanskeligheder ved at have et studiejob ved siden af din uddannelse. Fribeløbet er primært tiltænkt eventuelle renteindtægter, børnepension, legater og lignende samt i særlige tilfælde en meget beskeden lønindkomst i forbindelse med, at du afprøver din erhvervsevne. Vi vurderer, at en beskeden indkomst og afprøvning af erhvervsevne som udgangspunkt er en indkomst under det nedsatte fribeløb og svarer til for eksempel 2-4 timers arbejde om ugen.

Kontrol af indkomst

Hvert år kontrollerer vi ved hjælp af oplysninger fra Skattestyrelsen, hvad du har tjent ved siden af din SU. Hvis du arbejder i et omfang, der viser, at du ikke længere har en meget begrænset erhvervsevne, kan vi tage sagen op til fornyet vurdering.

Fornyet vurdering

Når vi genoptager sager til fornyet vurdering på grund af oplysninger om indkomst, ser vi på, om du har tjent mere end det nedsatte fribeløb i et år. Det gælder også, selv om du har fravalgt handicaptillæg i nogle måneder og dermed har et højere fribeløb – ligesom det gælder, hvis du har et højere fribeløb, fordi du er forsøger. Vi vil bede dig om at redegøre for din indkomst, inden vi stopper udbetalingen af handicaptillægget.

Vi har genoptaget sager på baggrund af anonyme henvendelser og på baggrund af henvendelser fra studerende, der fik handicaptillæg, som har givet os grund til at genvurdere deres erhvervsevne.