Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Hvis du modtager afslag på din ansøgning om handicaptillæg, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Det kan for eksempel være aktuelt, hvis der er nye lægefaglige oplysninger, som ændrer vurderingsgrundlaget for den tidligere afgørelse

Du skal sende klagen til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, Handicaptillæg. Du kan sende klagen Digital Post via borger.dk/fra e-Boks eller til vores fysiske adresse:

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Særlig Uddannelsesstøtte
Handicaptillæg
Bredgade 43
1260 København K
Mærket: "Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger"

Styrelsen skal have modtaget klagen senest fire uger fra den dag, du modtog afgørelsen.

Før du klager, vil vi opfordre dig til at læse, hvordan vi vurderer en ansøgning om handicaptillæg.

Klageskema

Ønsker du at klage, vil vi opfordre dig til at bruge dette klageskema. På den måde kan vi hurtigere behandle din sag.

Sådan behandler vi klager

Det er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der i første omgang behandler din klage. Du får en kvittering fra styrelsen, når vi har modtaget klagen.

Når vi modtager en klage, ser vi på, om vi skal:

  • genvurdere sagen og indhente nye oplysninger,
  • ændre vores afgørelse og bevilge handicaptillæg, eller
  • fastholde afslaget

Det er kun i sjældne tilfælde, at vi ændrer en afgørelse, hvis der ikke er nye lægefaglige oplysninger, som ændrer vurderingsgrundlaget for den tidligere afgørelse. Vi er i gennemsnit fire måneder om at behandle en klagesag.

Hvis du oplyser en ny lidelse i din klage, som ikke er nævnt i den ansøgning, vi har behandlet, eller som du ikke på anden vis har oplyst til os, inden vi har truffet afgørelse i din sag, vil den ikke indgå i behandlingen af din klagesag. Du har derimod mulighed for at søge om handicaptillæg igen.

Hvis vi beslutter at fastholde vores afslag, sender vi din klage med sagens akter til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger indenfor cirka fire måneder. Hvis vi indhenter nye oplysninger i din sag, kan der gå længere tid. På siden Status på behandling af sager kan du læse mere om sagsbehandlingstiden.

Vi sender sagerne til ankenævnet i den rækkefølge, vi har modtaget dem. Når din klage er modtaget i Ankenævnet, modtager du en kvittering sammen med alle sagens akter i Digital Post på borger.dk/i e-Boks. Ankenævnet kan ikke besvare spørgsmål om din sag, før du har modtaget kvitteringen. Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger behandler herefter klagen.