Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her kan du se, hvordan processen er for en ansøgning om handicaptillæg.

Du søger handicaptillæg i minSU

Du søger handicaptillæg i minSU under Søg SU > Handicaptillæg. Du skal i ansøgningen oplyse, hvilken eller hvilke funktionsnedsættelser du søger for, vedhæfte lægefaglig dokumentation samt oplyse om dit arbejde og din arbejdsevne. Du vil modtage en kvittering, når du har sendt din ansøgning. 

Du kan læse mere på siden Sådan søger du.

Vi behandler din ansøgning ud fra din uploadede dokumentation

Hvis vi kan træffe afgørelse ud fra de oplysninger, du har vedhæftet i din ansøgning, får du svar cirka 3-4 måneder efter, vi har modtaget ansøgningen.

Hvis vi har behov for at indhente supplerende lægefaglig dokumentation for at kunne træffe afgørelse i din sag, vil du modtage en besked i din e-Boks om det. Vi kan bede om yderligere oplysninger direkte fra hospital, speciallæge eller andet behandlingssted. Vi kan også bede dig deltage i en undersøgelse ved en uvildig speciallæge, der skal udarbejde en speciallægeerklæring. Endelig kan vi sende en attest til din e-Boks, som du skal bede din læge om at udfylde. I alle disse tilfælde vil sagsbehandlingstiden blive længere. 

Du vil altid blive informeret i din e-Boks, når vi har truffet afgørelse, eller når vi skal indhente yderligere oplysninger.

Vi behandler din ansøgning ud fra de lægelige oplysninger, vi har hentet

Når vi har modtaget de supplerende oplysninger, vil vi behandle din sag og sende en afgørelse til din e-Boks. I disse situationer vil sagsbehandlingstiden ligge på gennemsnitligt 5 måneder. Du kan se, hvor langt vi er med sagerne på siden Status på behandling af sager.