Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Se eksempler på, hvordan vi har vurderet ansøgninger om handicaptillæg

Når vi vurderer en studerendes fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse, er der en række punkter vi ser på – læs mere under Sådan vurderer vi ansøgninger om handicaptillæg.

Nedenfor kan du læse nogle udvalgte eksempler på skjulte funktionsnedsættelser, og hvordan vi har vurderet dem. Når vi behandler en sag, tager vi altid udgangspunkt i den lægefaglige vurdering af den studerendes konkrete funktionsnedsættelse. Eksemplerne nedenfor kan du derfor kun bruge vejledende, da der kan være aspekter ved din funktionsnedsættelse, der gør, at vi vil vurdere den anderledes.

Eksempler på skjulte funktionsnedsættelser:

Psykiske funktionsnedsættelser

Psykiske funktionsnedsættelser dækker over en lang række tilstande og sygdomme, som kan variere meget både i udtryk og i sværhedsgrad. For nogle studerende kan en psykisk funktionsnedsættelse medføre en meget nedsat funktionsevne, mens den for andre næsten ingen betydning har. I de tilfælde, hvor studerende har flere diagnoser, foretager vi en samlet vurdering af den studerendes tilstand, funktionsniveau og funktionsnedsættelsens sværhedsgrad.

Fælles for mange af de studerende, som får tildelt handicaptillæg på grund af psykiske funktionsnedsættelser, er, at de er udfordrede i forhold til at begå sig socialt. Flere af de studerende oplever koncentrationsbesvær og/eller humørsvingninger, og nogle har en selvdestruktiv adfærd psykisk og/eller fysisk.

Vi har givet afslag på handicaptillæg, når vi har vurderet, at den studerende har været velbefindende på baggrund af behandling, eller fordi han eller hun har gode teknikker til at håndtere den psykiske lidelse. Det kan også være, fordi de studerende har været i stand til at arbejde før eller under studiet. 

En psykisk lidelse medfører ikke altid betydeligt nedsat funktionsniveau eller erhvervsevne, som er betingelsen for at få handicaptillæg.

Neurologiske funktionsnedsættelser

Inden for neurologiske funktionsnedsættelser, har størstedelen af de studerende søgt handicaptillæg på baggrund af hovedpineproblematikker. I disse sager lægger vi vægt på varighed, hyppighed og sværhedsgrad af hovedpineanfaldene. 

De studerende, som har fået tildelt handicaptillæg, har haft kronisk hovedpine eller 10-15 månedlige svære hovedpineanfald ledsaget af symptomer som træthed, hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, svimmelhed og lyd- og lysfølsomhed i udtalt grad. 

I de tilfælde, hvor de studerende har fået afslag, har vi vurderet, at varigheden og/eller sværhedsgraden af den studerendes funktionsnedsættelse ikke er tilstrækkelig. I mange af sagerne optræder flere af de samme symptomer, men af mindre sværhedsgrad og/eller mindre hyppighed af hovedpineanfald. Derudover er der lagt vægt på, at de studerende har været i stand til at arbejde før eller under studiet, at prognosen er god, at alle behandlingsmuligheder ikke er udtømte, eller at de studerende er velbefindende på den ordinerede behandling.

Andre funktionsnedsættelser

Sagerne i kategorien ”Andre funktionsnedsættelser” er meget forskellige. Mange studerende med funktionsnedsættelser i denne kategori søger handicaptillæg på baggrund af kroniske tarmsygdomme.

De studerende, som får tildelt handicaptillæg grundet tarmlidelser, har særligt udtalte symptomer i form af træthed, kraftige smerter, hyppige toiletbesøg og gentagne sygdomsperioder. Desuden oplever flere studerende at være psykisk påvirket af sygdommen. 

For de studerende, som får afslag, er det begrundet i, at de studerende er medicinsk velbehandlede, og der ikke er beskrevet betydelig sygdomsaktivitet. Gener i form af træthed og smerter ses ofte, men i disse sager har vi vurderet, at symptomerne ikke har en sværhedsgrad, som forhindrer den studerende i at kunne påtage arbejde ved siden af studiet.

Undersøgelse om praksis for behandling af ansøgninger om handicaptillæg

Eksemplerne ovenfor er hentet fra vores praksisundersøgelse for behandling af ansøgninger om handicaptillæg. Undersøgelses primære fokus har været på skjulte funktionsnedsættelser. 

Du kan læse hele praksisundersøgelsen her.