Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om handicaptillæg

Kan jeg få handicaptillæg?

Betingelsen for at modtage handicaptillæg er, at du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Din funktionsnedsættelse skal være af en sådan sværhedsgrad, at du har betydelige vanskeligheder ved at have et studiejob ved siden af din uddannelse. Derudover skal du modtage SU til en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse eller slutlån til en videregående uddannelse.

Det er styrelsen der, ud fra et individuelt skøn, afgør om du kan få handicaptillæg.

Hvordan søger jeg handicaptillæg?

Du søger handicaptillæg i minSU under ”Søg SU” i menupunktet ”Handicaptillæg”. Du skal vedhæfte lægefaglig dokumentation samt eventuelle lønsedler i pdf-format. Her får du også en kvittering på din ansøgning.

Sådan søger du

Hvor meget dokumentation skal jeg vedlægge?

Vedhæft så meget dokumentation som muligt. Jo mere fyldestgørende din dokumentation er, og jo bedre den beskriver din aktuelle tilstand, jo hurtigere er det for os at behandle din sag. Kan du ikke selv skaffe den nødvendige dokumentation, skal du vedhæfte et brev med fyldestgørende oplysninger om, hvor vi kan indhente de lægefaglige oplysninger.

Hvor langt er I kommet med min ansøgning?

Det kan tage lang tid at behandle en ansøgning om handicaptillæg. Alle ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge, vi modtager dem. Læs mere om sagsbehandlingstid og se, hvor langt vi er med sagerne på siden Status på behandling af sager.

Hvornår får jeg svar?

Det tager i gennemsnit fire måneder, fra du søger handicaptillæg, til du får svar på din ansøgning. De fire måneder er et gennemsnitstal. Det betyder, at vi kan afgøre nogle ansøgninger inden for én måned, mens andre kan tage mere end fire måneder. Mangler der yderligere lægefaglige oplysninger i din sag, kan det tage længere tid at oplyse og afgøre din sag. Vi sender svaret med digital post.

Hvad er satsen for handicaptillæg?

Du kan se den aktuelle sats for handicaptillægget her på sitet. Bemærk, at satserne er før skat.

Sats for handicaptillæg

Jeg modtager midlertidigt handicaptillæg, hvordan søger jeg om forlængelse?

Hvis du ønsker at søge forlængelse af et midlertidigt tillæg, skal du selv søge om at få det forlænget, og du skal søge inden handicaptillægget udløber. Af hensyn til sagsbehandlingstiden anbefaler vi, at du søger 2-3 måneder, før dit midlertidige tillæg udløber. Du søger i minSU og skal vedhæfte ny, aktuel lægefaglig dokumentation for din funktionsnedsættelse. Herefter vil vi vurdere, om du fortsat er berettiget til handicaptillæg.

Jeg har tidligere modtaget handicaptillæg, men har haft orlov/er startet på en ny uddannelse. Hvad skal jeg gøre for at få handicaptillæg igen?

Du skal selv søge om at få handicaptillæg igen via minSU under ”Søg SU” i menupunktet ”Handicaptillæg – videregående uddannelser”. Hvis du har modtaget SU og handicaptillæg inden for de sidste 12 måneder, skal du dog ikke vedhæfte ny lægefaglig dokumentation.

Jeg har fået afslag på min ansøgning. Hvordan klager jeg?

Hvor meget må jeg tjene, når jeg modtager handicaptillæg?

Modtager du handicaptillæg, har du et nedsat fribeløb, da en betingelse for at få handicaptillæg er, at du har betydelige vanskeligheder ved at have et studiejob ved siden af din uddannelse. Fribeløbet er primært tiltænkt eventuelle renteindtægter, børnepension, legater og lignende samt i særlige tilfælde en meget beskeden lønindkomst i forbindelse med, at du afprøver din erhvervsevne. Læs mere under Indkomst når du modtager handicaptillæg.

Må jeg arbejde, mens I behandler min ansøgning?

Handicaptillægget er til de studerende, der har betydelige begrænsninger i evnen til at have et studiejob. Når vi behandler din ansøgning, ser vi på, hvilken betydning din funktionsnedsættelse har på din evne til at udføre erhvervsarbejde. Vi ser derfor på de skånebehov, du eventuelt har. Hvis du påtager dig et erhvervsarbejde, mens din sag er under behandling, kan det indgå i den samlede vurdering af din ansøgning. Når vi behandler din ansøgning indhenter styrelsen i mange tilfælde oplysninger fra Skattestyrelsen, som kan indgå i sagsbehandlingen.

Må jeg afprøve min arbejdsevne, når jeg modtager handicaptillæg?

Ja, du må gerne i mindre omfang afprøve, om du er i stand til at arbejde, i en periode, hvor du modtager handicaptillæg. Vil du afprøve din arbejdsevne i større omfang, kan du fravælge dit handicaptillæg i en kortere periode i minSU.

Kan jeg få handicaptillæg mens jeg er i lønnet praktik?

Du kan ikke få handicaptillæg i en periode, hvor du er i lønnet praktik, da tillægget følger din SU. I perioden har du det mellemste fribeløb. Hvis du er studerende på en erhvervsuddannelse, kan du få handicaptillæg i grundforløbene og øvrige forløb, hvor du modtager SU.

Satser for fribeløb

Kan jeg få handicaptillæg, når jeg er på revalidering?

Du kan ikke modtage handicaptillæg samtidig med, at du modtager revalideringsydelse. Handicaptillægget er et tillægsstipendium til SU. Du skal derfor modtage SU og gå på en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse for at kunne få handicaptillæg. Du må dog gerne modtage hjælpemidler, tilskud til bøger og medicintilskud fra kommunen samtidig med, at du modtager handicaptillæg.

Kan man få forhåndsgodkendelse af ansøgning om handicaptillæg?

Styrelsen kan ikke give dig en forhåndsgodkendelse på, at du er berettiget til at få handicaptillæg.

Kan andre hjælpe mig med at kontakte styrelsen?

Du kan sende os en fuldmagt via Digital Post på borger.dk, der giver en anden person lov til at kontakte os om din sag.

Hvis jeg forlænger eller skifter uddannelse, hvad sker der så med handicaptillæg?

Hvis du søger SU i forbindelse med, at du skifter uddannelse, går fra bachelor til kandidat eller forlænger din uddannelse, skal du søge handicaptillæg på ny. Du søger i minSU. Hvis du er bevilliget permanent handicaptillæg og har fået udbetalt handicaptillæg inden for de sidste 12 måneder, vil du automatisk være godkendt til handicaptillæg. Hvis du er bevilliget midlertidigt handicaptillæg og har mere end 3 måneder tilbage af dit handicaptillæg, bedes du kontakte styrelsen for at få sat dit handicaptillæg op igen.